×

با سلام در حکم غیابی که مدت واخواهی و تجدید نظر آن گذشته است در صورت

با سلام در حکم غیابی که مدت واخواهی و تجدید نظر آن گذشته است در صورتی که شعبه اجرای احکام بدون اخذ تامین لازم اقدام به اعمال ماده 2 قانون محکومیتهای مالی نماید نحوه مقابله با آن چگونه است؟ باتشکر

با-سلام--در-حکم-غیابی-که-مدت-واخواهی-و-تجدید-نظر-آن-گذشته-است--در-صورتی-که-شعبه-اجرای-احکام-بدون-اخذ-تامین-لازم-اقدام-به-اعمال-ماده-2-قانون-محکومیتهای-مالی-نماید--نحوه-مقابله-با-آن-چگونه-است؟-باتشکر
وکیل  با سلام شما باید ظرف 20 روز از حکم غیابی در دادگاه صادرکننده حکم واخواهی نمایید و از همان دادگاه درخواست توقف عملیات اجرایی را بخواهید. موفق باشید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.