×

اگه قولنامه ای را امضا کرده باشید و نوشته باشه که طرفین تا 3 روز حق فس

اگه قولنامه ای را امضا کرده باشید و نوشته باشه که طرفین تا 3 روز حق فسخ دارند و مبلغ فسخی در نظر گرفته شده , قبل از 3 روز اعلام فسخ کردید و هیچ پولی را دریافت نکردی آیا باید مبلغ فسخ ر ا پرداخت کنیم؟

اگه-قولنامه-ای-را-امضا-کرده-باشید-و-نوشته-باشه-که-طرفین-تا-3-روز-حق-فسخ-دارند-و-مبلغ-فسخی-در-نظر-گرفته-شده-,-قبل-از-3-روز-اعلام-فسخ-کردید-و-هیچ-پولی-را-دریافت-نکردی-آیا-باید-مبلغ-فسخ-ر-ا-پرداخت-کنیم؟
اصولاً مبلغ بایستی توسط شخصی یرداخت شود که قرارداد را فسخ تموده است و اگر در مدت فسخ خود را اعلام نموده ولی مبلغ را نپرداخته ، می توانید دادخوست مطالبه علیه وی مطرح نمایید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.