×

سلام بر شما.اگر کسی در حین خدمت سربازی اعتیاد به مواد مخدر داشته باشد

سلام بر شما.اگر کسی در حین خدمت سربازی اعتیاد به مواد مخدر داشته باشد و از او در حین خدمت مقداری مواد (تقریبا به اندازه ی مصرف خود شخص یعنی مقدار کمی) گرفته شده باشد,و بار اولی هم هست که به این فعل مرتکب شده,و در پروندش اینطور منعکس شده که توانسته مواد رو به پادگان وارد کنه, حکمش چیست؟و چه اقدامی در مورد حکمش می شود انجام داد؟ آیا این حکم قابل خریدن هست؟ممنون می شوم اگر به سوال این جانب زود پاسخ داده شود.به عمر شریف دعاگو هستم.با تشکر.

سلام-بر-شما.اگر-کسی-در-حین-خدمت-سربازی-اعتیاد-به-مواد-مخدر-داشته-باشد-و-از-او-در-حین-خدمت-مقداری-مواد-(تقریبا-به-اندازه-ی-مصرف-خود-شخص-یعنی-مقدار-کمی)-گرفته-شده-باشد,و-بار-اولی-هم-هست-که-به-این-فعل-مرتکب-شده,و-در-پروندش-اینطور-منعکس-شده-که-توانسته-مواد-رو-به-پادگان-وارد-کنه,-حکمش-چیست؟و-چه-اقدامی-در-مورد-حکمش-می-شود-انجام-داد؟-آیا-این-حکم-قابل-خریدن-هست؟ممنون-می-شوم-اگر-به-سوال-این-جانب-زود-پاسخ-داده-شود.به-عمر-شریف-دعاگو-هستم.با-تشکر.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.