×

با سلام در صورتیکه قرارداد اجاره به پایان رسیده باشد و موجر هم به دلی

با سلام در صورتیکه قرارداد اجاره به پایان رسیده باشد و موجر هم به دلیل مشغله و...نظر خود را در مورد ادامه این رابطه اعلام ننماید و مستاجر 1سال از محل استیفا نماید تحت چه عنوانی می توان اقامه دعوا کرد؟ضمن آنکه قرارداد با مبلغ 45 میلیون تومان رهن برای 1سال منعقدشده است تکلیف این مبلغ چه می شود؟

با-سلام-
در-صورتیکه-قرارداد-اجاره-به-پایان-رسیده-باشد-و-موجر-هم-به-دلیل-مشغله--و...نظر-خود-را-در-مورد-ادامه-این-رابطه-اعلام-ننماید-و-مستاجر-1سال-از-محل-استیفا-نماید-تحت-چه-عنوانی-می-توان-اقامه-دعوا-کرد؟ضمن-آنکه-قرارداد-با-مبلغ-45-میلیون-تومان-رهن-برای-1سال-منعقدشده-است-تکلیف-این-مبلغ-چه-می-شود؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.