×

با سلام٬ احتراماْ من حدود 5 سال است که ازدواج کرده ام و با همسرم در م

با سلام٬ احتراماْ من حدود 5 سال است که ازدواج کرده ام و با همسرم در محل کارمان آشنا شده ام. البته در زمان معاشرت قبل از ازدواجمان همسرم می دانست که من با کسی قبل از او دوست بوده ام و قرار ازدواج داشته ایم. همچنین ایشان میدانست که من در زمان ازدواجمان باکره نیستم و این مساله برایشان مهم نبود. مساله از اینجا شروع میشود که من خیلی پیش از آشنایی با ایشان (حدود 16سال پیش) طی شرایط خاصی ناخواسته باردار شده و بچه را برای فرزندخواندگی به خانواده ای سپردم که از همان زمان نه از آن خانواده و نه از بچه اطلاعی ندارم. درضمن به دلیل اینکه شرایط هیچگونه عرفا و شرعا طبیعی نبود٬ دکتر در آن زمان با لطف زیادی که به من داشتند شرایط را به گونه ای مهیا کردند که حتی افراد خانواده ام فکر می کردند من برای عمل کیست تخمدان به بیمارستان رفته ام و حتی اگر واقعیت را می دانستند به روی من نیاوردند. به همین دلیل احتمالا هیچ پرونده ای هم در بیمارستان نباید وجود داشته باشد. تنها تحت شرایط اضطراری دکتر به خواهر بزرگتر من جهت هماهنگی ها اطلاعات را دادند. مشکل از اینجا شروع شد که خواهرم پس از اینکه ازدواج کرد تحت شرایط روحی خاصی این مورد را برای همسرش که پزشک هم هستند تعریف می کنند. الان پس از 12 سال زندگی مشترک خواهرم و شوهرخواهرم در حال جدایی از هم می باشند که درگیری های فراوانی دارند. از جمله فرار از دین شوهر خواهرم برای پرداخت نکردن مهریه و یا حضانت بچه. حالا شوهر خواهرم تا به حال چندین بار با فرستادن ایمیل هایی به طور مستقیم به من و خواهرم (و آخرین بار کپی به پدرم) داستان آن زمان را وسط کشیده و اصرار دارد که همسرم باید حقیقت را در مورد من بداند. البته ایشان چندین بار ایمیل هایی را خطاب به خواهرم به طور مستقیم٬ پدرم ٬ همسرم و من در کپی فرستاده و به خواهر و مادرم تهمت های ناروا زده و در تمام ایمیلها به همسرم نصیحت کرده که چشمهایش را بهتر باز کند. در ضمن در یکی از این ایمیل ها عکسی از من و نامزد قبلیم که در جشن سالگرد ازدواج خواهر و شوهر خواهرم حضور داشتیم فرستاد که چون همسرم در جریان بود مشکلی نداشتیم. در هرصورت شوهر خواهرم قصد برهم زدن زندگی مشترک و بردن آبروی من را دارد و هرچند که من آدم بی تقصیری نیستم ولی از شما این مشاوره را میخواهم که چه باید بکنم. من به زندگی مشترک و همسرم بسیار علاقه دارم و در حال حاضر هم در محیط کاری خود آدم محترم و آبرومندی محسوب می شوم. آیا میتوانم از ایشان شکایت کنم یا اینکه بهتر است هیچ اقدامی نکنم. ولی در صورتی که ساکت بمانم این احتمال هست که ایشان به طور مستقیم با همسرم تماس بگیرد. در ضمن متاسفانه همسرم برای ایشان بسیار ارزش قایل است و در همه شرایطی که حتی ایشان اقدام به ضرب و شتم خواهر من کرده بودند نیز به نوعی طرفداریشان را کرد. با تشکر

با-سلام٬
احتراماْ-من-حدود-5-سال-است-که-ازدواج-کرده-ام-و-با-همسرم-در-محل-کارمان-آشنا-شده-ام.-البته-در-زمان-معاشرت-قبل-از-ازدواجمان-همسرم-می-دانست-که-من-با-کسی-قبل-از-او-دوست-بوده-ام-و-قرار-ازدواج-داشته-ایم.-همچنین-ایشان-میدانست-که-من-در-زمان-ازدواجمان-باکره-نیستم-و-این-مساله-برایشان-مهم-نبود.-
مساله-از-اینجا-شروع-میشود-که-من-خیلی-پیش-از-آشنایی-با-ایشان-(حدود-16سال-پیش)-طی-شرایط-خاصی-ناخواسته-باردار-شده-و-بچه-را-برای-فرزندخواندگی-به-خانواده-ای-سپردم-که-از-همان-زمان-نه-از-آن-خانواده-و-نه-از-بچه-اطلاعی-ندارم.-درضمن-به-دلیل-اینکه-شرایط-هیچگونه-عرفا-و-شرعا-طبیعی-نبود٬-دکتر-در-آن-زمان-با-لطف-زیادی-که-به-من-داشتند-شرایط-را-به-گونه-ای-مهیا-کردند-که-حتی-افراد-خانواده-ام-فکر-می-کردند-من-برای-عمل-کیست-تخمدان-به-بیمارستان-رفته-ام-و-حتی-اگر-واقعیت-را-می-دانستند-به-روی-من-نیاوردند.-به-همین-دلیل-احتمالا-هیچ-پرونده-ای-هم-در-بیمارستان-نباید-وجود-داشته-باشد.-تنها-تحت-شرایط-اضطراری-دکتر-به-خواهر-بزرگتر-من-جهت-هماهنگی-ها-اطلاعات-را-دادند.-مشکل-از-اینجا-شروع-شد-که-خواهرم-پس-از-اینکه-ازدواج-کرد-تحت-شرایط-روحی-خاصی-این-مورد-را-برای-همسرش-که-پزشک-هم-هستند-تعریف-می-کنند.-الان-پس-از-12-سال-زندگی-مشترک-خواهرم-و-شوهرخواهرم-در-حال-جدایی-از-هم-می-باشند-که-درگیری-های-فراوانی-دارند.-از-جمله-فرار-از-دین-شوهر-خواهرم-برای-پرداخت-نکردن-مهریه-و--یا-حضانت-بچه.-حالا-شوهر-خواهرم-تا-به-حال-چندین-بار-با-فرستادن-ایمیل-هایی-به-طور-مستقیم-به-من-و-خواهرم-(و-آخرین-بار-کپی-به-پدرم)-داستان-آن-زمان-را-وسط----کشیده-و-اصرار-دارد-که-همسرم-باید-حقیقت-را-در-مورد-من-بداند.-
-البته-ایشان-چندین-بار--ایمیل-هایی-را-خطاب-به--خواهرم-به-طور-مستقیم٬-پدرم-٬-همسرم-و-من-در-کپی-فرستاده-و-به-خواهر-و-مادرم-تهمت-های-ناروا-زده-و-در-تمام-ایمیلها-به-همسرم-نصیحت-کرده-که-چشمهایش-را-بهتر-باز-کند.-در-ضمن-در-یکی-از-این-ایمیل-ها-عکسی-از-من-و-نامزد-قبلیم-که-در-جشن-سالگرد-ازدواج-خواهر-و-شوهر-خواهرم-حضور-داشتیم-فرستاد-که-چون-همسرم-در-جریان-بود--مشکلی-نداشتیم.-
در-هرصورت-شوهر-خواهرم-قصد-برهم-زدن-زندگی-مشترک--و-بردن-آبروی-من-را-دارد-و-هرچند-که-من-آدم-بی-تقصیری-نیستم-ولی-از-شما-این-مشاوره-را-میخواهم-که-چه-باید-بکنم.
من-به-زندگی-مشترک-و-همسرم-بسیار-علاقه-دارم-و-در-حال-حاضر-هم-در-محیط-کاری-خود-آدم-محترم-و-آبرومندی-محسوب-می-شوم.-
آیا-میتوانم-از-ایشان-شکایت-کنم-یا-اینکه-بهتر-است-هیچ-اقدامی-نکنم.-ولی-در-صورتی-که-ساکت-بمانم-این-احتمال-هست-که-ایشان-به-طور-مستقیم-با-همسرم-تماس-بگیرد.-در-ضمن-متاسفانه-همسرم-برای-ایشان-بسیار-ارزش-قایل-است-و-در-همه-شرایطی-که-حتی-ایشان-اقدام-به-ضرب-و-شتم-خواهر-من-کرده-بودند-نیز-به-نوعی-طرفداریشان-را-کرد.-

با-تشکر
سلام کاربر محترم در خصوص پاسخ به سوال جنابعالی ، مواردی ابهام دارد 1- نحوه بارداری شما مشخص نشده است 2- نحوه مسکوت ماندن زایمان شما در بیمارستان دقیقا مشخص نشده که آیا حتما هیچ گونه سابقه و مدرکی دال بر بستری شدن و زایمان شما در بیمارستان وجود ندارد 3- نحوه صدور کواهی ولادت نوزاد و اینکه به نام چه کسی صادر شده و نحوه فرزندخواندگی به چه صورت بوده مشخص نشده است در نهایت صرف نظر از موارد فوق الذکر : ارسال ایمیل های تهدید آمیز و طرح خواسته های عیر قانونی توسط شوهر خواهر شما واجد وصف مجرمانه تهدید و اخاذی و مزاحمت و تهمت ناروا می باشد که با توجه به تجربه اشخاص اخاذ ، هرچه که به خواسته ایشان تمکین کنید درخواست خود را بالا تر برده و خواسته دیگری را مطرح می کنند لذا ار اینکه فکر کنید به خواسته شوهر خواهرتان تمکین کنید و خواهرتان حقوق خود را ببخشد و این مشکل حل خواهد شد یقینا نخواهد شد و تضمینی وجود ندارد که شوهر خواهر شما پس از طلاق و بذل حقوق مالی خواهرتان موضوع را به همسرتان اطلاع ندهد لذا تنها 2 راه پیش رو داردید: اول : راه حل اول اینکه شکایت کیفری اخاذی علیه شوهر خواهرتان طرح نموده و موضوع را با پلیس در میان گذاشته و تمامی ایمل های ارسالی ایشان را با ضمائم آن در اختیار پلیس بگذارید که با توجه به تخصص پلیس در خصوص جرایم رایانه ای مطمئنا جرم شوهر خواهرتان به اثبات رسیده و مجازات خواهد شد. در ادامه اگر یقین دارید که در بیمارستان مربوطه از زایمان شما هیچ گونه مدرک و سابقه ای وجود ندارد و و از فرزند متولد شده هیچ کونه دلیل و مدرکی دال بر انتساب او به شما در بین نیست و دسترسی به پدرخوانده او وجود ندارد موضوع را قبل از شوهر خواهرتان شخصا به همسرتان اطلاع داده و اعلام کنید به منظور اخاذی از خواهرتان این تهمت را مطرح می نماید و با شکایت شما پلیس در حال رسیدگی و بر رسی موضوع است .که با توجه به نبود مدرکی موضوع قابل اثبات نیست . اما اگر کوچکترین مدرکی در این خصوص در بیمارستان وجود داشته باشد ، شما می بایست ضمن شکایت کیفری اخاذی علیه شوهر خواهرتان در اولین فرصت قبل از اینکه شوهر خواهرتان پیش دستی کند و موضوع را باب میل خود به همسرتان اطلاع دهد، شخصا اصل ماوقع را به اطلاع همسرتان برسانید و در این خصوص مطمئن باشید خسارات وارده به مراتب کمتر از زمانی است که شوهر خواهرتان باب میل خود موضوع را به همسرتان اطلاع بدهد. دوم : اینکه به خواسته های شوهر خواهرتان تمکین نموده و تمامی خواسته های ایشان را برآورده کنید که در این صورت مطمئن باشید ایشان وقتی به خواسته های خود رسید مجددا درخواست هاس دیگری را مطرح خواهد نمود و این روند تا ابد ادامه خواهد یافت و در نهایت همسرتان نیز از موضوع مطلع خواهد شد و در این زمان برای هر اقدامی دیر خواهد بود لذا بهترین گزینه مطمئن شده از بیمارستا ن در خصوص وجود سابقه زایمان و یا عدم وجود سابقه زایمان است و در ادامه شکایت از شوهر خواهرتان و عمل به راه حل اول می باشد که یکبار برای همیشه این مشکل را حل نموده و با خاطری آسوده به زندگی خود ادامه دهید در غیر اینصورت خواسته های شوهر خواهرتان به مانند تمامی اشخاصی که اخاذی می کنند تمامی ندارد . در نهایت اگر مواردی باقی مانده و یا ابهامی وجود داشته و یا سوال جدید دارید مطرح نمائید تا در اولین فرصت پاسخ داده شود با تشکر عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.