×

سلام بنده دختر مجردی هستم که خواستگارم ادعا میکند نامزد داشته و هیچ سن

سلام بنده دختر مجردی هستم که خواستگارم ادعا میکند نامزد داشته و هیچ سندی مبنی بر اینکه عقد صورت گرفته موجود نیست و جایی ثبت نشده تنها عقدنامه موقتی موجود است که شماره ثبت ندارد و رسمیت ندارد اما بمدت ۶ ماه باهم زندگی کردن و عمل ازدواج رخ داده. سوال بنده اینه که ایا ایشون باتوجه به اینکه عقدنامه موقتشون ثبت نشده و مهروامضا نداره میتونه ادعا کنه ک زن نداشته؟ ایا اون زن میتونه روی عقدنامه ای که ثبت نشده مهریه بخواد؟با توجه به اینکه شناسنامه ایشون عوض شده اگر مرجع قانونی برای استعلام سابقه ازدواج ایشون وجود داره لطفا معرفی کنید.

سلام-بنده-دختر-مجردی-هستم-که-خواستگارم-ادعا-میکند-نامزد-داشته-و-هیچ-سندی-مبنی-بر-اینکه-عقد-صورت-گرفته-موجود-نیست-و-جایی-ثبت-نشده-تنها-عقدنامه-موقتی-موجود-است-که-شماره-ثبت-ندارد-و-رسمیت-ندارد-اما-بمدت-۶-ماه-باهم-زندگی-کردن-و-عمل-ازدواج-رخ-داده.-سوال-بنده-اینه-که-ایا-ایشون-باتوجه-به-اینکه-عقدنامه-موقتشون-ثبت-نشده-و-مهروامضا-نداره-میتونه-ادعا-کنه-ک-زن-نداشته؟-ایا-اون-زن-میتونه-روی-عقدنامه-ای-که-ثبت-نشده-مهریه-بخواد؟با-توجه-به-اینکه-شناسنامه-ایشون-عوض-شده-اگر-مرجع-قانونی-برای-استعلام-سابقه-ازدواج-ایشون-وجود-داره-لطفا-معرفی-کنید.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.