×

سلام در آپارتمان 16 واحدی با توجه به کمبود فضای پارکیکنگ که به صورت مش

سلام در آپارتمان 16 واحدی با توجه به کمبود فضای پارکیکنگ که به صورت مشاع می باشد طبق تصمیم هییت مدیره فقط مالکین ساکن در ساختمان حق استفاده از پارکیکنگ را دارند و اجاره نشینها از این حق محروم می باشند . آیا وضع همچین قوانینی در ساختمان توسط هییت مدیره وجاهت قانونی دارد؟ در صورت شکایت مستاجر حق با کیست ؟ ممنون از راهنمایی جنابعالی

سلام-در-آپارتمان-16-واحدی-با-توجه-به-کمبود-فضای-پارکیکنگ-که-به-صورت-مشاع-می-باشد-طبق-تصمیم-هییت-مدیره-فقط-مالکین-ساکن-در-ساختمان-حق-استفاده-از-پارکیکنگ-را-دارند-و-اجاره-نشینها-از-این-حق-محروم-می-باشند-.-آیا-وضع-همچین-قوانینی-در-ساختمان-توسط-هییت-مدیره-وجاهت-قانونی-دارد؟-در-صورت-شکایت-مستاجر-حق-با-کیست-؟-
ممنون-از-راهنمایی-جنابعالی

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.