×

سلام. بنده بدلیل بدهی بانکی، از طریق واحد اجرای ثبت ممنوع الخروج شدم.

سلام. بنده بدلیل بدهی بانکی، از طریق واحد اجرای ثبت ممنوع الخروج شدم. آیا بوسیله وثیقه ملکی که به نام خودم نیست می توانم اقدام به رفع ممنوع الخروجی برای یک بار نموده و پس از بازگشت وثیقه را آزاد نمایم؟

سلام.-بنده-بدلیل-بدهی-بانکی،-از-طریق-واحد-اجرای-ثبت-ممنوع-الخروج-شدم.-آیا-بوسیله-وثیقه-ملکی-که-به-نام-خودم-نیست-می-توانم-اقدام-به-رفع-ممنوع-الخروجی-برای-یک-بار-نموده-و-پس-از-بازگشت-وثیقه-را-آزاد-نمایم؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.