×

با سلام -بنده یک واحد آپارتمان از شخصی خریداری نموده و مبایعه نامه با

با سلام -بنده یک واحد آپارتمان از شخصی خریداری نموده و مبایعه نامه با کد رهگیری در دفتر مشاور املاک تنظیم گردید و بغیر از حدود 30 درصد مبلغ که مقرر گردیده هنگام تنظیم سند توسط بنده پرداخت گردد مابقی وجه آپارتمان به فروشنده پرداخت گردیده .روز گذشته شخصی به درب آپارتمان خریداری شده بنده مراجعه و ادعا نمود که همان ملک را از شخصی که دارای وکالت بلا عزل از مالک اصلی است خریداری نموده و مبایعه نامه ایشان نیز قبل از تاریخ مبایعه نامه بنده تنظیم گردیده .موضوع را با فروشنده مطرح نمودم که ایشان اعلام نمودند بعد از ثبت وکالت بلاعزل ایشان طی توافقی مکتوب با حضور و امضای یک شاهد ایشان را فقط مجاز به اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری با استفاده از سند ملک نموده ام (توافقنامه رویت گردید) و ایشان حق فروش نداشته اند .لطفا بفرمایید در حال حاضر تکلیف بنده چه میباشد و چه کاری باید صورت پذیرد . با تشکر

با-سلام--بنده-یک-واحد-آپارتمان-از-شخصی-خریداری-نموده-و-مبایعه-نامه-با-کد-رهگیری-در-دفتر-مشاور-املاک-تنظیم-گردید-و-بغیر-از-حدود-30-درصد-مبلغ-که-مقرر-گردیده-هنگام-تنظیم-سند-توسط-بنده-پرداخت-گردد-مابقی-وجه-آپارتمان-به-فروشنده-پرداخت-گردیده-.روز-گذشته-شخصی-به-درب-آپارتمان-خریداری-شده-بنده-مراجعه-و-ادعا-نمود-که-همان-ملک-را-از-شخصی-که-دارای-وکالت-بلا-عزل-از-مالک-اصلی-است-خریداری-نموده-و-مبایعه-نامه-ایشان-نیز-قبل-از-تاریخ-مبایعه-نامه-بنده-تنظیم-گردیده-.موضوع-را-با-فروشنده-مطرح-نمودم-که-ایشان-اعلام-نمودند-بعد-از-ثبت-وکالت-بلاعزل-ایشان-طی-توافقی-مکتوب-با-حضور-و-امضای-یک-شاهد-ایشان-را-فقط-مجاز-به-اخذ-وام-از-بانکها-و-موسسات-اعتباری-با-استفاده-از-سند-ملک-نموده-ام-(توافقنامه-رویت-گردید)-و-ایشان-حق-فروش-نداشته-اند-.لطفا-بفرمایید-در-حال-حاضر-تکلیف-بنده-چه-میباشد-و-چه-کاری-باید-صورت-پذیرد-.
با-تشکر
وکیل  سلام به هر حال آن شخص به ثالثی وکالت داده اینکه طی قرارداد عادی اختیارات وکیل را محدود کرده نیاز به رسیدگی دارد بایستی تحت عنوان فروش مال غیر در دادسرا شکایت کنید و مالک هم اگر راست می گوید باید دادخواست ابطال معامله را به جهت خروج از حدود اختیارات وکیل تقدیم کند. اگر ثابت شود که وکیل از حدود اختیاراتش تجاوز کرده هم فروش مال غیر کرده و هم معامله ای که صورت گرفته ولو قبل از معامله مالک باطل می شود در غیر این صورت معامله مالک چون بعداً بوده باطل و فروش مال غیر بوده است.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.