×

من بواسطه یک چک، ملک یک کارخانه را توقیف کرده ام. در ردیف توقیف نفر سو

من بواسطه یک چک، ملک یک کارخانه را توقیف کرده ام. در ردیف توقیف نفر سوم هستم. الان قصد درخواست مزایده دارم. سوالم این است که هنگام تقسیم مال آیا اصل بدهی ها به همراه تأخیر و تادیه ها به ترتیب داده می شود یا اینکه اول اصل بدهی ها به همه پرداخت می شود و بعد تأخیر تادیه ها به ترتیب پرداخت می شود؟

من-بواسطه-یک-چک،-ملک-یک-کارخانه-را-توقیف-کرده-ام.-در-ردیف-توقیف-نفر-سوم-هستم.-الان-قصد-درخواست-مزایده-دارم.-سوالم-این-است-که-هنگام-تقسیم-مال-آیا-اصل-بدهی-ها-به-همراه-تأخیر-و-تادیه-ها-به-ترتیب-داده-می-شود-یا-اینکه-اول-اصل-بدهی-ها-به-همه-پرداخت-می-شود-و-بعد-تأخیر-تادیه-ها-به-ترتیب-پرداخت-می-شود؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.