×

مادر بزرگ ما ۳۰سال پیش فوت کرده وخانه پدری ما بعد از انحصار ورثه در سا

مادر بزرگ ما ۳۰سال پیش فوت کرده وخانه پدری ما بعد از انحصار ورثه در سال قبل ،خانه کلنگی به ما رسیده واقدام به ساخت مجتمع نموده ایم وحالا تازه باشکایت عمه هااز ثمن اعیان در سند مواجه شدیم .آیا عمه ها از کل بنای تازه ساخته شده ارث می برند، یا خانه کلنگی زمان فوت مادر بزرگ؟

مادر-بزرگ-ما-۳۰سال-پیش-فوت-کرده-وخانه-پدری-ما-بعد-از-انحصار-ورثه-در-سال-قبل-،خانه-کلنگی-به-ما-رسیده-واقدام-به-ساخت-مجتمع-نموده-ایم-وحالا-تازه-باشکایت-عمه-هااز-ثمن-اعیان-در-سند-مواجه-شدیم-.آیا-عمه-ها-از-کل-بنای-تازه-ساخته-شده-ارث-می-برند،-یا-خانه-کلنگی-زمان-فوت-مادر-بزرگ؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.