×

با سلام، آپارتمانی را بمدت حدودا دوسال جهت کار اجاره کردیم. اکنون که آ

با سلام، آپارتمانی را بمدت حدودا دوسال جهت کار اجاره کردیم. اکنون که آنرا بمدت ۳ماه است تخلیه و تحویل نموده ایم مالک از مبلغ ۳۰میلیون پول پیش ۶/۵ میلیون تومان را به بهانه مالیات نگه داشته است و میگوید باید جواب دارایی بیایدو.... توضیح اینکه در قرارداد مسکونی نوشته شده و البته مالک میدانسته ملک دفتر کار است و نیز در قرارداد آمده که مالیاتهای احتمالی بر عهده مستاجر است. راه حل مشکل چیست؟ با تشکر

با-سلام،-آپارتمانی-را-بمدت-حدودا-دوسال-جهت-کار-اجاره-کردیم.-اکنون-که-آنرا-بمدت-۳ماه-است-تخلیه-و-تحویل-نموده-ایم-مالک-از-مبلغ-۳۰میلیون-پول-پیش-۶/۵-میلیون-تومان-را-به-بهانه-مالیات-نگه-داشته-است-و-میگوید-باید-جواب-دارایی-بیایدو....-توضیح-اینکه-در-قرارداد-مسکونی-نوشته-شده-و-البته-مالک-میدانسته-ملک-دفتر-کار-است--و-نیز-در-قرارداد-آمده-که-مالیاتهای-احتمالی-بر-عهده-مستاجر-است.-راه-حل-مشکل-چیست؟-با-تشکر
وکیل  پاسخ داده شد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.