×

با سلام -الف وب در ملکی مشاعی شریک هستندولف حق شفعه دارد. ج خواستار خر

با سلام -الف وب در ملکی مشاعی شریک هستندولف حق شفعه دارد. ج خواستار خرید سهم ب می باشد.الف متعهد می شود در صورت مستحق اللغیر درآمدن سهم ب ضمان درک را می پذیرد.آیا ضمان درک الف صحیح است. لطفا" مرا راهنمایی فرمایید.

با-سلام--الف-وب-در-ملکی-مشاعی-شریک-هستندولف-حق-شفعه-دارد.-ج-خواستار-خرید-سهم-ب-می-باشد.الف-متعهد-می-شود-در-صورت-مستحق-اللغیر-درآمدن-سهم-ب-ضمان-درک-را-می-پذیرد.آیا-ضمان-درک-الف-صحیح-است.-لطفا
با سلام به دلالت ماده 808 قانون مدنی ب حق شفعه دارد و اگر ب مدعی فسخ معامله با ج شود معامله منفسخ می شود .اگر ج اطلاع از حق شفعه ب داشته باشد ضمان درک به ج تعلق نمی گیرد اما اگر بی اطلاع باشد ضمان درک صحیح است البته به میزان سهم مشاعی ضمان دارد .

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.