×

سلام علیکم : احتراما باستحضار می رسانم که اینجانب در سال هشتاد بع

سلام علیکم : احتراما باستحضار می رسانم که اینجانب در سال هشتاد بعلت نیاز فوری به پول جهت مداوای دخترم و به پیشنهاد یکی از آشنایان که از مشتریان بانک ملت بودند جهت کمک به بنده توسط حساب جاری وی با در رهن بردن ملک خودم به عنوان وثیقه مبلغی وام از حساب ایشان دریافت نمودم بصورت مضاربه و طبق گفته های رئیس وقت بانک آقای اعتماد رستم پور تا پنج سال قابل تمدید می بود به همین منظور سند بنده را به مدت پنج سال در رهن بانک قرار دادند . پس از پایان دوره ( شش ماه ) اصل و سود وام فوق را بازپرداخت نمودم و طبق توافق و اعتمادی که به رئیس بانک به عنوان نماینده بانک و کارمند دولت داشتم قرار شد پس از گذشت چند روز مجددا وام فوق را دریافت نمایم با مراجعات بعدی که طی چند روز و با هماهنگی صاحب حساب به بانک داشتم آقای رستم پور با عنوان نمودن اینکه در انتظار دریافت اعتبار از سرپرستی هستند و دلایلی از این قبیل تمدید وام را به روزهای بعد موکول می کردند اینجانب هم به علت اعتماد کامل به بانک که یک نهاد دولتی است در انتظار بودم تا اینکه متوجه شدم مبلغی وام توسط برادر صاحب حساب از حساب وی می خواهند دریافت کنند با مراجعه به بانک دقیقا کلام رئیس بانک به بنده این بود که این وام به هیچ وجه به ضمانت شما ارتباطی ندارد و ایشان تعدادی سفته و یک قرارداد به بنده نشان دادند که دران قید شده بود سفته به عنوان ضمانت می باشد به همین منظور بنده ضمن مراجعه به سرپرستی خواهان آن شدم که اگر بتوانم وام را بگیرم و در غیر این صورت به فک ر هن نمودن ملکم اقدام نمایند و قرار بر این شد که از سرپرستی به پرونده رسیدگی کنند و بنده را در جریان بگذارند در مراجعات بعدی مطلع شدم که آقای رستم پور به علت تخلفات فراوان که پرونده بنده نیز از جمله تخلفات ایشان است از بانک اخراج شده اند . به علت پیری و از کارافتادگی بنده و اینکه بازنشسته سازمان تامین اجتماعی می باشم و با داشتن نود سال سن و باز هم اعتماد بنده به بانک و همچنین پادرمیانی ریش سفیدان و فامیل صاحب حساب که کتبا اقرار به موضوع کرده اند که پول را گرفته اند و شاهدین هم امضا کرده اند و قول و تعهد صاحب حساب و اطرافیانش برای حل این مشکل و اینکه به آنها فرصتی بدهم و عنوان کردن این موضوع که من کمی صبر کنم تا خودشان این موضوع را روشن کنند به ناچار در سال هشتادو شش از صاحب حساب و بانک به دادگاه شکایت نمودم و باز هم با مراجعه به سرپرستی و در جریان گذاشتن اجرای احکام سرپرستی به اتفاق مسوول اجرای احکام سرپرستی نزد رئیس سرپرستی رفته و ایشان موضوع را بیان داشتند و قرار بر این شد که بنده کپی از املاک صاحب حساب تهیه کنم و آنرا تحویل اجرای احکام دهم و فرمودند که در صورت بودن سفته در پرونده به سفته رجوع کنند در غیر این صورت به ملکی از آقای ترابی که بنده کپی آنرا تهیه کنم اقدام نمایند. باز هم با اعتماد به بانک کپی را تهیه نمودم و همچنان منتظر ماندم و از شکایت خود صرفنظر نمودم تا اینکه امسال از طرف اداره ثبت جهت قیمت گذاری به منزل بنده آمده و متوجه شدم ملک بنده را به اجرا گذاشته اند . خواهشمندم مرا راهنمایی کنید به کجا می توانم شکایت کنم و چه اقداماتی می توانم انجام دهم

سلام-علیکم-:-

احتراما-باستحضار-می-رسانم-که-اینجانب--در-سال-هشتاد-بعلت-نیاز-فوری-به-پول-جهت-مداوای-دخترم-و-به-پیشنهاد-یکی-از-آشنایان-که-از-مشتریان-بانک-ملت-بودند-جهت-کمک-به-بنده-توسط-حساب-جاری-وی-با-در-رهن-بردن-ملک-خودم-به-عنوان-وثیقه-مبلغی-وام-از-حساب-ایشان-دریافت-نمودم-بصورت-مضاربه-و-طبق-گفته-های-رئیس-وقت-بانک-آقای-اعتماد-رستم-پور-تا-پنج-سال-قابل-تمدید-می-بود-به-همین-منظور-سند-بنده-را-به-مدت-پنج-سال-در-رهن-بانک-قرار-دادند-.-پس-از-پایان-دوره-(-شش-ماه-)-اصل-و-سود-وام-فوق-را-بازپرداخت-نمودم-و-طبق-توافق-و-اعتمادی-که-به-رئیس-بانک-به-عنوان-نماینده-بانک-و-کارمند-دولت-داشتم-قرار-شد-پس-از-گذشت-چند-روز-مجددا-وام-فوق-را-دریافت-نمایم-با-مراجعات-بعدی-که-طی-چند-روز-و-با-هماهنگی-صاحب-حساب-به-بانک-داشتم-آقای-رستم-پور-با-عنوان-نمودن-اینکه-در-انتظار-دریافت-اعتبار-از-سرپرستی-هستند-و-دلایلی-از-این-قبیل-تمدید-وام-را-به-روزهای-بعد-موکول-می-کردند-اینجانب-هم-به-علت-اعتماد-کامل-به-بانک-که-یک-نهاد-دولتی-است-در-انتظار-بودم-تا-اینکه-متوجه-شدم-مبلغی-وام-توسط-برادر--صاحب-حساب--از-حساب-وی-می-خواهند-دریافت-کنند-با-مراجعه-به-بانک-دقیقا-کلام-رئیس-بانک-به-بنده-این-بود-که-این-وام-به-هیچ-وجه-به-ضمانت-شما-ارتباطی-ندارد-و-ایشان-تعدادی-سفته-و-یک-قرارداد-به-بنده-نشان-دادند-که-دران-قید-شده-بود-سفته-به-عنوان-ضمانت-می-باشد-به-همین-منظور-بنده-ضمن-مراجعه-به-سرپرستی-خواهان-آن-شدم-که-اگر-بتوانم-وام-را-بگیرم-و-در-غیر-این-صورت-به-فک-ر-هن-نمودن-ملکم-اقدام-نمایند-و-قرار-بر-این-شد-که-از-سرپرستی-به-پرونده-رسیدگی-کنند-و-بنده-را-در-جریان-بگذارند-در-مراجعات-بعدی--مطلع-شدم-که-آقای-رستم-پور-به-علت-تخلفات-فراوان-که-پرونده-بنده-نیز-از-جمله-تخلفات-ایشان-است-از-بانک-اخراج-شده-اند-.-به-علت-پیری-و-از-کارافتادگی-بنده-و-اینکه-بازنشسته-سازمان-تامین-اجتماعی-می-باشم-و-با-داشتن-نود-سال-سن-و-باز-هم-اعتماد-بنده-به-بانک-و-همچنین-پادرمیانی-ریش-سفیدان-و-فامیل-صاحب-حساب-که-کتبا-اقرار-به-موضوع-کرده-اند-که-پول-را-گرفته-اند-و-شاهدین-هم-امضا-کرده-اند--و-قول-و-تعهد-صاحب-حساب-و-اطرافیانش-برای-حل-این-مشکل-و-اینکه-به-آنها-فرصتی-بدهم-و-عنوان-کردن-این-موضوع-که-من-کمی-صبر-کنم-تا-خودشان-این-موضوع-را-روشن-کنند-به-ناچار-در-سال-هشتادو-شش-از-صاحب-حساب-و-بانک-به-دادگاه-شکایت-نمودم-و-باز-هم-با--مراجعه-به-سرپرستی-و-در-جریان-گذاشتن-اجرای-احکام-سرپرستی-به-اتفاق-مسوول-اجرای-احکام-سرپرستی-نزد-رئیس-سرپرستی-رفته-و-ایشان--موضوع-را-بیان-داشتند-و-قرار-بر-این-شد-که-بنده-کپی-از-املاک-صاحب-حساب-تهیه-کنم-و-آنرا-تحویل-اجرای-احکام-دهم-و-فرمودند-که-در-صورت-بودن-سفته-در-پرونده-به-سفته-رجوع-کنند-در-غیر-این-صورت-به-ملکی-از-آقای-ترابی-که-بنده-کپی-آنرا-تهیه-کنم-اقدام-نمایند.-باز-هم-با-اعتماد-به-بانک-کپی-را-تهیه-نمودم-و-همچنان-منتظر-ماندم-و-از-شکایت-خود-صرفنظر-نمودم-تا-اینکه-امسال-از-طرف-اداره-ثبت-جهت-قیمت-گذاری-به-منزل-بنده-آمده--و-متوجه-شدم-ملک-بنده-را-به-اجرا-گذاشته-اند-.
خواهشمندم-مرا-راهنمایی-کنید-به-کجا-می-توانم-شکایت-کنم-و-چه-اقداماتی-می-توانم-انجام-دهم
وکیل  با سلام بانک ها اخیرا وام های دیگر را که وام گیرنده قبلا سندی در رهن داشته با استناد به مقررات داخلی مشمول سند در رهن قرار می دهند حتی اگر تضمین وام بعدی سند مورد رهن نباشد .به نظر این اقدام خلاف قانون مدنی است زیرا در عقد رهن راهن و مرتهن بایستی با عقد جدید موافق باشند شما اگر موافقت با رهن مجدد نداشته اید محق هستید .و مقررات داخلی بانک نمی تواند نافی حق شما باشد با تقدیم دادخواست الزام به فک رهن در دادگاه عمومی محل و اثبات موضوع حکم به فک رهن ملک شما صادر می شود .

    

پست های مرتبط

با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر

سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند

مشاهده پاسخ کامل

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟

سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون

سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد

مشاهده پاسخ کامل

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر

سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.