×

با سلام . در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی که اخیرا آیین نامه

با سلام . در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی که اخیرا آیین نامه اجرایی آن نیز تصویب شده و لازم الاجرا میباشد اداره ثبت اسناد و املاک موظف است بدون هر گونه عوارض و حقوق دولتی و مالیات سند تجمیعی صادر کند آیا اداره امور مالیاتی میتواند صرفنظر از قانون مذکور مالیات دریافت نماید و آیا اساسا اداره ثبت میتواند راسا مالیات اخذ کند

با-سلام-.-در-قانون-جلوگیری-از-خرد-شدن-اراضی-کشاورزی-که-اخیرا-آیین-نامه-اجرایی-آن-نیز-تصویب-شده-و-لازم-الاجرا-میباشد-اداره-ثبت-اسناد-و-املاک-موظف-است-بدون-هر-گونه-عوارض-و-حقوق-دولتی-و-مالیات-سند-تجمیعی-صادر-کند-آیا-اداره-امور-مالیاتی-میتواند-صرفنظر-از-قانون-مذکور-مالیات-دریافت-نماید-و-آیا-اساسا-اداره-ثبت-میتواند-راسا-مالیات-اخذ-کند
با سلام با توجه به صراحت ماده 4 این قانون که اظهار می دارد: "ماده4ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای اراضی بهره‌برداران کشاورزی (مالک یا مالکین اراضی کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه‌ تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر نماید." اداره ثبت باید بدون اخذ هیچ گونه وجهی نسبت به صدور سند تجمیعی اقدام کند و قانوناً نه اداره ثبت و نه هیچ ارگان دولتی دیگری حق ندارد بدون مجوز قانونی وجهی از افراد مطالبه نماید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.