×

سلام ایا دادستان چنانچه شاکی خصوصی وحود تداشته باشه میتواند دستور تحقی

سلام ایا دادستان چنانچه شاکی خصوصی وحود تداشته باشه میتواند دستور تحقیقات منتهی به کیفر خواست منافی عفت بشه و یک طرفه دختر را تبرئه و پسر کیفر خواست بده ایا میتواند وارد منافی عقت بشه و دستور تحقیقات بده اگر نمیتواند جرم تلقی میشه از نظر قانونی

سلام-ایا-دادستان-چنانچه-شاکی-خصوصی-وحود-تداشته-باشه-میتواند-دستور-تحقیقات-منتهی-به-کیفر-خواست-منافی-عفت-بشه-و-یک-طرفه-دختر-را-تبرئه-و-پسر-کیفر-خواست-بده-ایا-میتواند-وارد-منافی-عقت-بشه-و-دستور-تحقیقات-بده-اگر-نمیتواند-جرم-تلقی-میشه-از-نظر-قانونی
وکیل  با عرض سلام، از آنجایی که جرایم منافی عفت از آن دسته جرایمی هستند که دارای جنبه عمومی نیز می باشند، چنانچه دادستان از وجود چنین جرمی اطلاع پیدا کند در فرض عدم وجود شاکی خصوصی نیز ، وی از لحاظ قانونی موظف به پیگیری است و تحقیقات مقدماتی پیگیری خواهد شد. در خصوص صدور قرار برائت به نفع دختر و مجرمیت علیه پسر ، ظاهرا می بایست مدارک منجر به صدور چنین قراری شده باشه ولی در هر حال قرار های صادره قابلیت تجدید نظر در دادگاه عمومی کیفری را داره.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.