×

سلام ببخشید مزحمتون شدم .یک ملکی دارم که مالک قبلی، ان را به صورت فروش

سلام ببخشید مزحمتون شدم .یک ملکی دارم که مالک قبلی، ان را به صورت فروش مال غیر به فرد دیگری منتقل کرده من از فروشنده به جرم فروش مال غیر شکایت کردم و خریدار هم به دادگاه احضار گردید و گفت که این معامله (معامله من و مالک قبلی ) سوری می باشد  دادگاه از من شاهد خواست و دادگاه حکم به نفع من داد و قطعی شد . جهت ابطال معامله مالک قبلی و خریدار در دادگاه حقوقی دادخواست دادم و مجددا همان فرد همان حرفها را زد و دادگاه حکم به نفع من داد و در تجدید نظر هم حکم به نفع من داد. مجددا خریدار از من به جرم جعل و کلاهبرداری مبنی بر طبیعی نبودن قدمت معامله کرد که توسط کارشناسان یک نفره بعد از آن سه نفره بررسی شد و نهایت دادگاه حکم بر منع تعقیب من و رای قطعی شد . در حال حاضر مجدد همان فرد پس از ۸ سال به اتهام تبانی برای بردن مال غیر شکایت کرده و ادعای جدید  این است که گفته : ایشان در موقع خرید ملک حضور داشته و خودش راهنمایی کرده و من شاهد دارم . با توجه به احکام قطعی سایر دادگاه ها و اینکه همین حرف ها را آنجا زده دادگاه چه تصمیمی میگیرد؟

سلام-ببخشید-مزحمتون-شدم-.یک-ملکی-دارم-که-مالک-قبلی،-ان-را-به-صورت-فروش-مال-غیر-به-فرد-دیگری-منتقل-کرده-من-از-فروشنده-به-جرم-فروش-مال-غیر-شکایت-کردم-و-خریدار-هم-به-دادگاه-احضار-گردید-و-گفت-که-این-معامله-(معامله-من-و-مالک-قبلی-)-سوری-می-باشد -دادگاه-از-من-شاهد-خواست-و-دادگاه-حکم-به-نفع-من-داد-و-قطعی-شد-.-جهت-ابطال-معامله-مالک-قبلی-و-خریدار-در-دادگاه-حقوقی-دادخواست-دادم-و-مجددا-همان-فرد-همان-حرفها-را-زد-و-دادگاه-حکم-به-نفع-من-داد-و-در-تجدید-نظر-هم-حکم-به-نفع-من-داد.-مجددا-خریدار-از-من-به-جرم-جعل-و-کلاهبرداری-مبنی-بر-طبیعی-نبودن-قدمت-معامله-کرد-که-توسط-کارشناسان-یک-نفره-بعد-از-آن-سه-نفره-بررسی-شد-و-نهایت-دادگاه-حکم-بر-منع-تعقیب-من-و-رای-قطعی-شد-.-در-حال-حاضر-مجدد-همان-فرد-پس-از-۸-سال-به-اتهام-تبانی-برای-بردن-مال-غیر-شکایت-کرده-و-ادعای-جدید -این-است-که-گفته-:-ایشان-در-موقع-خرید-ملک-حضور-داشته-و-خودش-راهنمایی-کرده-و-من-شاهد-دارم-.-با-توجه-به-احکام-قطعی-سایر-دادگاه-ها-و-اینکه-همین-حرف-ها-را-آنجا-زده-دادگاه-چه-تصمیمی-میگیرد؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.