×

سلام پدر بنده چندین سال پیش فوت کرده وقبل از فوت طی یک مبایعه نامه مح

سلام پدر بنده چندین سال پیش فوت کرده وقبل از فوت طی یک مبایعه نامه محضری خانه پدری را به برادرم منتقل کرده با پرداخت دارایی و شهرداری و برادرم سند تک برگی رسمی خانه را بعد از فوت به نام خود زده بود و بعد چند سال خانه را به شخص دیگری با ثبت کد رهگیری و گرفتن چندین فقره چک و پاس کردن ان فروخته و شخص مورد نظر سند رسمی دارد به نام خود..ایا من و وراث دیگر میتوانیم نسبت به عدم رعایت درست تقسیم اموال پدری شکایت کنیم و خانه را پس بگیریم و ایا راهکاری هست.

سلام
پدر-بنده-چندین-سال-پیش-فوت-کرده-وقبل-از-فوت-طی-یک-مبایعه-نامه-محضری-خانه-پدری-را-به-برادرم-منتقل-کرده-با-پرداخت-دارایی-و-شهرداری-و-برادرم-سند-تک-برگی-رسمی-خانه-را-بعد-از-فوت-به-نام-خود-زده-بود-و-بعد-چند-سال-خانه-را-به-شخص-دیگری-با-ثبت-کد-رهگیری-و-گرفتن-چندین-فقره-چک-و-پاس-کردن-ان-فروخته-و-شخص-مورد-نظر-سند-رسمی-دارد-به-نام-خود..ایا-من-و-وراث-دیگر-میتوانیم-نسبت-به-عدم-رعایت-درست-تقسیم-اموال-پدری-شکایت-کنیم-و-خانه-را-پس-بگیریم-و-ایا-راهکاری-هست.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.