×

با سلام باتشکر از شما که در سوال قبلی من را راهنمایی کردید مشکلی دیگر

با سلام باتشکر از شما که در سوال قبلی من را راهنمایی کردید مشکلی دیگر دارم که نمی دانم راه حل قانونی دارد یا نه پدر ومادر من 30 سال پیش در نتیجه اشتباهات وندانم کاری بزرگترهایشان بعداز1سال زندگی مشترک از هم جدا شدند وبه خاطر لج بازی مادرم مرا که در ان زمان 1ماهه بودم پیش پدرم گذاشت ورفت چند ماه بعد پدرم که نمی توانست از من مراقبت کند ازدواج دیگری کردودر شناسنامه من به جای اسم مادرم نام نامادریم است به خاطر نفرتی که از نامادریم دارم بعداز ازدواج همسرم خیلی سعی کرد که این اشتباه را درست کند ثبت احوال وحتی دادگاه هم رفتیم ولی چون مدرکی نداشتیم نشد قسمت دردناک زندگی من که خیلی ازارم میدهد این است که مادرم را با این که از بستگان شوهرم است و دریک شهر زندگی میکنیم واز محل اقامت همدیگر هم اطلاع داریم تا به حال ندیده ام واگر از کنار همدیگر هم رد شویم او را نمی شناسم افراد زیادی تا به حال پا درمیانی کرده اند که همدیگر را ببینیم ولی مادرم هنوز کینه گذشته را به دل دارد ونمی خواهد مرا ببیند من چه گناهی دارم که باید به اتش ان ها بسوزم وبعد از 30 سال هنوز تشنه دیدار مادرم بمانم من درارزوی دیدار مادرم ودر حسرت یک نگاهش به هر دری زدم ولی انگار دستهایی نمی خواهند که ما به هم برسیم مادرم 5سال پیش ازدواج دوباره کردواین کار مرا سخت تر کرد همسرم حتی با شوهر مادرم هم صحبت کرد ولی او هم نتوانست مادرم را قانع کند که به دیدنش بروم سوال من این است ایا در این دنیا کسی یا قانونی نیست که بتواند دختری را که 30 سال با رنج بی مادری بزرگ شد در حالی که مادرش چند متر ان طرف تر روی خود را از او می پوشاند به مادرش برساند من مادرم رابا اینکه مهر مادری از او ندیدم میستایم واورا دوست دارم ور ارزوی یک لحظه دیدارش میسوزم مادرم انسان مومن وبا شخصیتی است و تا حدودی حق گذشته ها را به او میدهم ولی دربرخورد با قضیه من اشتباه میکند من در ان زمان طفلی 1ماهه بودم و گناهی ندارم که حالا بخواهم تاوان ان را این طور بپردازم من الان خودم مادر هستم ویک فرزند 12 ساله دارم امیدوارم که در این ماه رمضان خدا نظری به من بکند وراهی پیدا شود که من بتوانم چهره مادرم را ببوسم انسان های زیادی هستند که به دنبال کار خیرهستنند به خدا اگر کسی بتواند این گره را باز کند ثواب بارها سفر حج وزیارت را برده است با تشکر

با-سلام-باتشکر-از-شما-که-در-سوال-قبلی-من-را-راهنمایی-کردید-مشکلی-دیگر-دارم-که-نمی-دانم-راه-حل-قانونی-دارد-یا-نه-پدر-ومادر-من-30-سال-پیش-در-نتیجه-اشتباهات-وندانم-کاری-بزرگترهایشان-بعداز1سال-زندگی-مشترک-از-هم-جدا-شدند-وبه-خاطر-لج-بازی-مادرم-مرا-که-در-ان-زمان-1ماهه-بودم-پیش-پدرم-گذاشت-ورفت-چند-ماه-بعد-پدرم-که-نمی-توانست-از-من-مراقبت-کند-ازدواج-دیگری-کردودر-شناسنامه-من-به-جای-اسم-مادرم-نام-نامادریم-است-به-خاطر-نفرتی-که-از-نامادریم-دارم-بعداز-ازدواج-همسرم-خیلی-سعی-کرد-که-این-اشتباه-را-درست-کند-ثبت-احوال-وحتی-دادگاه-هم-رفتیم-ولی-چون-مدرکی-نداشتیم-نشد-قسمت-دردناک-زندگی-من-که-خیلی-ازارم-میدهد-این-است-که-مادرم-را-با-این-که-از-بستگان-شوهرم-است-و-دریک-شهر-زندگی-میکنیم-واز-محل-اقامت-همدیگر-هم-اطلاع-داریم-تا-به-حال-ندیده-ام-واگر-از-کنار-همدیگر-هم-رد-شویم-او-را-نمی-شناسم-افراد-زیادی-تا-به-حال-پا-درمیانی-کرده-اند-که-همدیگر-را-ببینیم-ولی-مادرم-هنوز-کینه-گذشته-را-به-دل-دارد-ونمی-خواهد-مرا-ببیند-من-چه-گناهی-دارم-که-باید-به-اتش-ان-ها-بسوزم-وبعد-از-30-سال-هنوز-تشنه-دیدار-مادرم-بمانم-من-درارزوی-دیدار-مادرم-ودر-حسرت-یک-نگاهش-به-هر-دری-زدم-ولی-انگار-دستهایی-نمی-خواهند-که-ما-به-هم-برسیم-مادرم-5سال-پیش-ازدواج-دوباره-کردواین-کار-مرا-سخت-تر-کرد-همسرم-حتی-با-شوهر-مادرم-هم-صحبت-کرد-ولی-او-هم-نتوانست-مادرم-را-قانع-کند-که-به-دیدنش-بروم-سوال-من-این-است-ایا-در-این-دنیا-کسی-یا-قانونی-نیست-که-بتواند-دختری-را-که-30-سال-با-رنج-بی-مادری-بزرگ-شد-در-حالی-که-مادرش--چند-متر-ان-طرف-تر-روی-خود-را-از-او-می-پوشاند-به-مادرش-برساند-من-مادرم-رابا-اینکه-مهر-مادری-از-او-ندیدم-میستایم-واورا-دوست-دارم-ور-ارزوی-یک-لحظه-دیدارش-میسوزم-مادرم-انسان-مومن-وبا-شخصیتی-است-و-تا-حدودی-حق-گذشته-ها-را-به-او-میدهم-ولی-دربرخورد-با-قضیه-من-اشتباه-میکند-من-در-ان-زمان-طفلی-1ماهه-بودم-و-گناهی-ندارم-که-حالا-بخواهم-تاوان-ان-را-این-طور-بپردازم-من-الان-خودم-مادر-هستم-ویک-فرزند-12-ساله-دارم--امیدوارم-که-در-این-ماه-رمضان-خدا-نظری-به-من-بکند-وراهی-پیدا-شود-که-من-بتوانم-چهره-مادرم-را-ببوسم-انسان-های-زیادی-هستند-که-به-دنبال-کار-خیرهستنند-به-خدا-اگر-کسی-بتواند-این-گره-را-باز-کند-ثواب-بارها-سفر-حج-وزیارت-را-برده-است--با-تشکر
وکیل  همانگونه که خود شما حدس زدید مشکل شما راه حل قانونی ندارد- پیشنهاد من به شما مشورت با یک متخصص در امور مشاوره خانواده می باشد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.