×

با سلام و خسته نباشید مشکل من هم مانند مورد زیر در مورد فروش ماشین است

با سلام و خسته نباشید مشکل من هم مانند مورد زیر در مورد فروش ماشین است...متاسفانه بنگاه هم هر بار از قول برای فک پلاک سر باز میزند.من هم به فرد خریداری وکالت دادم برای فک پلاک و مراجعه به شماره گذاری و.....و با خواندن ان دیدم که این وکالت را با حق توکیل به غیر داده و کررا قابل جاری شدن است سوال من از شما سرور گرامی ان است که ایا اظهارنامه برای فک پلاک بعد از دوسال را برای وکیل و بنگاه بفرستم ؟ و با توجه به این که حق توکیل به غیر وکالت رادارد وکررا ایا من محق به طلب فک پلاک ماشین فروخته شده هستم؟ و در ضمن ایا اگر خدای ناکرده جرمی یا فسادی در این ماشین به وقوع بپیوندد از زمان امضای قولنامه در بنگاه ماشین و دادن وکالت به وکیل جهت فک پلاک دیگر بر عهده من نیست؟ و قابل استناد به تاریخ قولنامه و تحویل ماشین به بنگاه هست؟ با سپاس فراوان

با-سلام-و-خسته-نباشید
مشکل-من-هم-مانند-مورد-زیر-در-مورد-فروش-ماشین-است...متاسفانه-بنگاه-هم-هر-بار-از-قول-برای-فک-پلاک-سر-باز-میزند.من-هم-به-فرد-خریداری-وکالت-دادم-برای-فک-پلاک-و-مراجعه-به-شماره-گذاری-و.....و-با-خواندن-ان-دیدم-که-این-وکالت-را-با-حق-توکیل-به-غیر-داده-و-کررا-قابل-جاری-شدن-است

سوال-من-از-شما-سرور-گرامی-ان-است-که-ایا-اظهارنامه-برای-فک-پلاک-بعد-از-دوسال-را-برای-وکیل-و-بنگاه-بفرستم-؟
و-با-توجه-به-این-که-حق-توکیل-به-غیر-وکالت-رادارد-وکررا--ایا-من-محق-به-طلب--فک-پلاک-ماشین-فروخته-شده-هستم؟
و-در-ضمن-ایا-اگر-خدای-ناکرده-جرمی-یا-فسادی-در-این-ماشین-به-وقوع-بپیوندد-از-زمان-امضای-قولنامه-در-بنگاه-ماشین-و-دادن-وکالت-به-وکیل-جهت-فک-پلاک-دیگر-بر-عهده-من-نیست؟-و-قابل-استناد-به-تاریخ-قولنامه-و-تحویل-ماشین-به-بنگاه-هست؟
با-سپاس-فراوان

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.