×

سلام.من دانشجوی خارج از کشور هستم..من به همراه ۳نفر در خانه زندگی می ک

سلام.من دانشجوی خارج از کشور هستم..من به همراه ۳نفر در خانه زندگی می کردیم و من چون دیرتر به آن خانه آمدم و دیر تر پیدا کردم آن جارا و از طرفی صاحبخانه با ۳ نفر قرارداد بسته بود من پنهانی در آن خانه زندگی میکردم در حالیکه قبل از آمدن به آن خانه ازین موضوع خبری نداشتم و بعدها هم به مشکل زیادی خوردیم...بگذریم از این ها..در خارج صاحبخانه به اندازه مبلغی که هر ماه می دهیم به عنوان رهن از ما میگیرد که معمولا هنگام تخلیه کامل آن را بر نمیگردانند...به علت کرونا و آنلاین شدن امتحانات دانشگاه من و دوستم تصمیم گرفتیم به ایران برگردیم..اما آن ها می گفتند ما نمیخواهیم برگردیم و باید به جای خودتان کسیو بیارید..من هر چقدر گشتم نتوانستم کسی را پیدا کنم چون در آن موقعیت همه به ایران می امدند و کسی نبود که بخواهد جایگزین من شود..من گفتم اگر شما در آن خانه ماندید و من نتوانستم کسیو پیدا کنم به جای خودم شما رهن را به من برنگردانید..اما آن ها نماندن در آن خانه و همزمان با ما بلند شدن ... صاحبخانه مقداری از رهن رو بر گردوندن که متاسفانه دوستام سهم من را بهم ندادن ...من اسمم تو قرارداد نبود اما پیام های تلگرام و واتساپ را دارم که نشان می دهد من در آن خانه ساکن بودم...به نظر شما ۸۰۰ هزارتومان ارزش شکایت دارد...مبلغش برایم مهم نیس ..مهم انسانیت هست که متوجه بشن.چون در استان های مختلفی زندگی میکنیم آیا شکایت در ایران خیلی دردسرساز است؟ پیشنهاد شما چیست؟

سلام.من-دانشجوی-خارج-از-کشور-هستم..من-به-همراه-۳نفر-در-خانه-زندگی-می-کردیم-و-من-چون-دیرتر-به-آن-خانه-آمدم-و-دیر-تر-پیدا-کردم-آن-جارا-و-از-طرفی-صاحبخانه-با-۳-نفر-قرارداد-بسته-بود-من-پنهانی-در-آن-خانه-زندگی-میکردم-در-حالیکه-قبل-از-آمدن-به-آن-خانه-ازین-موضوع-خبری-نداشتم-و-بعدها-هم-به-مشکل-زیادی-خوردیم...بگذریم-از-این-ها..در-خارج-صاحبخانه-به-اندازه-مبلغی-که-هر-ماه-می-دهیم-به-عنوان-رهن-از-ما-میگیرد-که-معمولا-هنگام-تخلیه-کامل-آن-را-بر-نمیگردانند...به-علت-کرونا-و-آنلاین-شدن-امتحانات-دانشگاه-من-و-دوستم-تصمیم-گرفتیم-به-ایران-برگردیم..اما-آن-ها-می-گفتند-ما-نمیخواهیم-برگردیم-و-باید-به-جای-خودتان-کسیو-بیارید..من-هر-چقدر-گشتم-نتوانستم-کسی-را-پیدا-کنم-چون-در-آن-موقعیت-همه-به-ایران-می-امدند-و-کسی-نبود-که-بخواهد-جایگزین-من-شود..من-گفتم-اگر-شما-در-آن-خانه-ماندید-و-من-نتوانستم-کسیو-پیدا-کنم-به-جای-خودم-شما-رهن-را-به-من-برنگردانید..اما-آن-ها-نماندن-در-آن-خانه-و-همزمان-با-ما-بلند-شدن-...-صاحبخانه-مقداری-از-رهن-رو-بر-گردوندن-که-متاسفانه-دوستام-سهم-من-را-بهم-ندادن-...من-اسمم-تو-قرارداد-نبود-اما-پیام-های-تلگرام-و-واتساپ-را-دارم-که-نشان-می-دهد-من-در-آن-خانه-ساکن-بودم...به-نظر-شما-۸۰۰-هزارتومان-ارزش-شکایت-دارد...مبلغش-برایم-مهم-نیس-..مهم-انسانیت-هست-که-متوجه-بشن.چون-در-استان-های-مختلفی-زندگی-میکنیم-آیا-شکایت-در-ایران-خیلی-دردسرساز-است؟-پیشنهاد-شما-چیست؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.