×

با درود کارمند بانک هستم چکی با مغایرت مبلغ حروفی با عددی بدون قلم خو

با درود کارمند بانک هستم چکی با مغایرت مبلغ حروفی با عددی بدون قلم خوردگی که مبلغ حروفی بیشتر است و مبلغ حروفی چک وصول گردیده است که مبلغ معامله هم مبلغ حروفی هست .صادر کننده در شکایت از ما می تواند مارا محکوم کند یا خیر ؟ ممنون از پاسختون

با-درود
کارمند-بانک-هستم-چکی-با-مغایرت-مبلغ-حروفی-با-عددی-بدون-قلم-خوردگی-که-مبلغ-حروفی-بیشتر-است-و-مبلغ-حروفی-چک-وصول-گردیده-است-که-مبلغ-معامله-هم-مبلغ-حروفی-هست-.صادر-کننده-در-شکایت-از-ما-می-تواند-مارا-محکوم-کند-یا-خیر-؟
ممنون-از-پاسختون
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.