×

با سلام خدمت شما وکیل محترم ، پیشاپیش از وقت یکه حضرتعالی در خصوص سوال

با سلام خدمت شما وکیل محترم ، پیشاپیش از وقت یکه حضرتعالی در خصوص سوال اینجانب میگذارید ، سپاسگزارم در پرونده ای اینجانب خواهان دادخواستی را با موضوع مطالبه سود ناشی از سهم الشرکه از شرکت خوانده مطرح و دادگاه بدوی ضمن اخذ نظر کارشناس رسمی، نسبت به محکومیت خواندگان رای صادر نموده است ، خواندگان ، ضمن تجدید نظر خواهی ، تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسان حسابداری را مطرح نموده اند ،، دادگاه تجدید نظر نیزاقدام به صدور دستور ارجاع امر به هیئت کارشناسی نموده ، نهایتا هیئت کارشناسی نظر کارشناس بدوی را با اندک تغییر عددی تائید نموده ولی در گزارش خود موردی را در خصوص خرید آهن آلات این شرکت اشاره نموده متاسفانه در دادگاه تجدید نظر به دلیل عدم پرداخت هزینه از ناحیه تجدید نظر خواهان ، ناکام و بی نتیجه ماند و به هر طریق دادگاه تجدید نظر هم نسبت به این قضیه علی رغم ارائه لایحه و درخواست ترتیب اثری نشان نداد ، حال سوال اینجاست بر اساس نظر هیئت که در ذیل خدمت شما آورده میشود هزینه مازاد ثبت شده در دفاتر شرکت خوانده را با چه عنوانی مطالبه کنم ؟؟؟؟ عینا "نظر هیئت محترم کارشناسان حسابرسی را خدمت شما ارائه میدهم: "" میزان مصرف آهن آلات در پروژه های پیمانکاری شرکت طبق دفاتر قانونی معادل 33513548332 ریال است ، لیکن متاسفانه با توجه به عدم ارائه مدارک و مستندات مربوط به خرید و مصرف آهن آلات به میزان فوق از سوی تجدید نظر خواه (شرکت)، صحت مبلغ فوق برای این هیئت کارشناسی ارائه نگردید به همین لحاظ نیز مقرر گردید در مرحله اول طرفین پرونده مستندات مربوط به مزان دقیق آهن آلات را بر اساس صورت وضعیت های نهائی تایید شده توسط کارفرمایان اعلام نمایند که در این زمینه صرفا" تجدید نظر خوانده( اینجانب)لیست مربوطه مورد درخواست را که به تایید ناظر پیمان مستقر در شرکت فولاد مبارکه نیز رسیده است ارائه نمود، متعاقبا در مرحله بعدی ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته عمران جهت استخراج و اعلام میزان مصرف آهن آلات از طریق صورتوضعیت های شرکت به دادگاه محترم تقدیم شد، لیکن به هر دلیل این امر توسط دادگاه محترم امکان پذیر نگردید بدیهیست در صورت اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری در این زمینه ،و اعلام میزان مصرف واقعی آهن آلات پروژه ها ، هزینه آهن آلات مصرفی که در سود و زیان شرکت اعمال شده است قابل اصلاح خواهد بود و نتیجتا" سهم تجدید نظر خوانده از سود و زیان نیز تعدیل میگردد.ممنمون میشم که موضوع دادخواست جدید حهت مطالبه این مابه التفاوت را بیان بفرمائید.

با-سلام-خدمت-شما-وکیل-محترم-،-پیشاپیش-از-وقت-یکه-حضرتعالی-در-خصوص-سوال-اینجانب-میگذارید-،-سپاسگزارم
در-پرونده-ای--اینجانب-خواهان-دادخواستی-را-با-موضوع-مطالبه-سود-ناشی-از-سهم-الشرکه-از-شرکت-خوانده-مطرح-و-دادگاه-بدوی-ضمن-اخذ-نظر-کارشناس-رسمی،--نسبت-به-محکومیت-خواندگان-رای-صادر-نموده-است-،-خواندگان-،-ضمن-تجدید-نظر-خواهی-،-تقاضای-ارجاع-امر-به-هیئت-کارشناسان-حسابداری--را-مطرح-نموده-اند-،،-دادگاه-تجدید-نظر-نیزاقدام-به-صدور-دستور-ارجاع-امر-به-هیئت-کارشناسی-نموده-،-نهایتا-هیئت-کارشناسی-نظر-کارشناس-بدوی-را-با-اندک-تغییر-عددی-تائید-نموده-ولی-در-گزارش-خود-موردی-را-در-خصوص-خرید-آهن-آلات--این-شرکت-اشاره-نموده-متاسفانه--در-دادگاه-تجدید-نظر-به-دلیل-عدم-پرداخت-هزینه-از-ناحیه-تجدید-نظر-خواهان-،-ناکام-و-بی-نتیجه-ماند-و-به-هر-طریق-دادگاه-تجدید-نظر-هم-نسبت-به-این-قضیه-علی-رغم-ارائه-لایحه-و-درخواست-ترتیب-اثری-نشان-نداد-،-حال-سوال-اینجاست-بر-اساس-نظر-هیئت-که-در-ذیل-خدمت-شما-آورده-میشود-هزینه-مازاد-ثبت-شده-در-دفاتر-شرکت-خوانده-را-با-چه-عنوانی-مطالبه-کنم-؟؟؟؟--عینا-

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.