×

خسته نباشید. در ذیل متن چندین فاکتورهای خرید و فروش کالا (اسناد تجاری

خسته نباشید. در ذیل متن چندین فاکتورهای خرید و فروش کالا (اسناد تجاری) مربوط به سررسید سال 1394، اگر قید شود که * خریدار درتاریخ مقرر سررسید ،متعهد شد ثمن معامله را پرداخت نماید و و کالاها و اجناس به صورت امانت تحویل خریدار کالا گردید ، در صورت عدم پرداخت ثمن فروش کالا در تاریخ مقرر،خیانت در امانت میباشد ، و روزانه مبلغ 700،000 به عنوان جریمه دیرکرد به ثمن معامله اضافه میگردد و این توافق مورد تایید و اقرار طرفین می باشد* ایا این شرط خیانت در امانت و جریمه دیرکرد در متن فاکتورها ،صحیح است و ایا کلمه جریمه دیرکرد قید شده در قراردادها و فاکتورها در دادگاه های حقوقی مورد تایید میباشد و به عنوان خسارت تاخیر تادیه لحاظ میگرددو مجموع مبالغ جرایم دیرکرد روزانه قید شده مربوط به 5سال اخیر(1394الی1399) که حتی ممکن است چندبرابر یا حتی 10برابر اصل بدهی باشد،آیا صحیح است و مورد تایید دادگاه حقوقی میباشد ،و میتوان به ماده 515 قانون ایین دادرسی مدنی مربوط به قرارداد خاص بین طرفین برای خسارت تاخیر تادیه اشاره کرد؟

خسته-نباشید.-در-ذیل-متن-چندین-فاکتورهای--خرید-و-فروش-کالا-(اسناد-تجاری)-مربوط-به-سررسید-سال-1394،-اگر-قید-شود-که-*-خریدار-درتاریخ-مقرر-سررسید-،متعهد-شد-ثمن-معامله-را-پرداخت-نماید-و-و-کالاها-و-اجناس-به-صورت-امانت-تحویل-خریدار-کالا-گردید-،-در-صورت-عدم-پرداخت-ثمن-فروش-کالا-در-تاریخ-مقرر،خیانت-در-امانت-میباشد--،-و-روزانه-مبلغ-700،000-به-عنوان-جریمه-دیرکرد-به-ثمن-معامله-اضافه-میگردد-و-این-توافق-مورد-تایید--و--اقرار-طرفین-می-باشد*-ایا-این-شرط--خیانت-در-امانت-و--جریمه-دیرکرد-در-متن-فاکتورها-،صحیح-است-و-ایا-کلمه-جریمه-دیرکرد-قید-شده-در-قراردادها-و-فاکتورها--در-دادگاه-های-حقوقی-مورد-تایید-میباشد-و-به-عنوان-خسارت-تاخیر-تادیه-لحاظ-میگرددو-مجموع--مبالغ-جرایم-دیرکرد-روزانه-قید-شده-مربوط-به-5سال-اخیر(1394الی1399)-که-حتی-ممکن-است-چندبرابر-یا-حتی-10برابر-اصل-بدهی-باشد،آیا-صحیح-است-و-مورد-تایید-دادگاه-حقوقی-میباشد-،و-میتوان-به-ماده--515-قانون-ایین-دادرسی-مدنی-مربوط-به-قرارداد-خاص-بین-طرفین-برای-خسارت-تاخیر-تادیه-اشاره-کرد؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.