×

با سلام و خسته نباشید ۱- یک واحد اپارتمان به یک خانم برای دو نفر مسکو

با سلام و خسته نباشید ۱- یک واحد اپارتمان به یک خانم برای دو نفر مسکونی اجاره دادیم.مستأجر اپارتمان را کارگاه و به صنف مزون مشغول شده املاک هم چون فامیل مستأجر بوده بند داوری را در قولنامه اضافه کرده مجبورا شکایت از طریق داوری انجام شد.داوری با استعلام از بنگاه دروغ نوشته که موجر مطلع بوده که مستاجر انجارا مزون خواهد کرد و استشهاد کرده اند .با تلاش وکیل موجر همه روشن و محکوم و رای داوری به تخلیه ملک داده شده البته مدت دوماه مستاجر اجاره نداده بود که این هم در محکومیت کمک کرده در نهایت مستاجر به رای داوری اعتراض کرده ان هم رد شده بعدا دادخواست دیگری برای ابطال رای داوری به همان شعبه داده شده و فعلا نظر قاضی داده نشده است و دوماه از مدت قرارداد باقی مانده آیا امکان رد رای داوری که دادگاه قبلا تایید کرده و اعتراض مستاجر رد شده بود میتواند باشد یا نه؟ ۲-یک اتاق از این اپارتمان در اختیار مالک و وسایل خانه را در انجا گذاشته و با زنجیر قفل کرده و در قولنامه همه قید شده منتها صورت لیست وسایل نوشته نشده چون امکانپذیر نبود احتمالا میتواند مستاجر دست درازی و با بازکردن قفل وسایل و لوازم را بردارد بعد در صورت ادعای موجر اظهار بی اطلاعی کند در این صورت در موقع تخلیه موجر چه اقدامی باید بکند؟ضمنا مستاجر از بازدید منزل توسط مالک ممانعت و اجازه نداده است و در قولنامه قید شده که مستاجر در صورت فروش یا اجاره مجدد باید اجازه بازدید از ملک را بدهد به ان هم اجازه نداده است.ضمنا مستاجر با شکایت علیه موجر و پسرش ادعا کرده مزاحم وی بوده اند و همیشه مزاحمت ایجاد کرده اند رسما شر خود را برای باقی ماندن در این ملک به کار گرفته در صورتیکه موجر در ایران نبوده.ضمنا متوجه شدیم که مستاجر ادم فاسدی بوده و در انجا کارهای ناشایست انجام میشده منتها برای اثبات ،سند مستدلی نداشتیم اقدامی نتوانستیم بکنیم.حال چه باید کرد لطفا راهنمایی فرمایید.با تشکر.

با-سلام-و-خسته-نباشید
۱--یک-واحد-اپارتمان-به-یک-خانم-برای-دو-نفر-مسکونی-اجاره-دادیم.مستأجر-اپارتمان-را-کارگاه-و-به-صنف-مزون-مشغول-شده-املاک-هم-چون-فامیل-مستأجر-بوده-بند-داوری-را-در-قولنامه-اضافه-کرده-مجبورا-شکایت-از-طریق-داوری-انجام-شد.داوری-با-استعلام-از-بنگاه-دروغ-نوشته-که-موجر-مطلع-بوده-که-مستاجر-انجارا-مزون-خواهد-کرد-و-استشهاد-کرده-اند-.با-تلاش-وکیل-موجر-همه-روشن-و-محکوم-و-رای-داوری-به-تخلیه-ملک-داده-شده-البته-مدت-دوماه-مستاجر-اجاره-نداده-بود-که-این-هم-در-محکومیت-کمک-کرده-در-نهایت-مستاجر-به-رای-داوری-اعتراض-کرده-ان-هم-رد-شده-بعدا-دادخواست-دیگری-برای-ابطال-رای-داوری-به-همان-شعبه-داده-شده-و-فعلا-نظر-قاضی-داده-نشده-است-و-دوماه-از-مدت-قرارداد-باقی-مانده-آیا-امکان-رد-رای-داوری-که-دادگاه-قبلا-تایید-کرده-و-اعتراض-مستاجر-رد-شده-بود-میتواند-باشد-یا-نه؟
۲-یک-اتاق-از-این-اپارتمان-در-اختیار-مالک-و-وسایل-خانه-را-در-انجا-گذاشته-و-با-زنجیر-قفل-کرده-و-در-قولنامه-همه-قید-شده-منتها-صورت-لیست-وسایل-نوشته-نشده-چون-امکانپذیر-نبود-احتمالا-میتواند-مستاجر--دست-درازی-و-با-بازکردن-قفل-وسایل-و-لوازم-را-بردارد-بعد-در-صورت-ادعای-موجر-اظهار-بی-اطلاعی-کند-در-این-صورت-در-موقع-تخلیه-موجر-چه-اقدامی-باید-بکند؟ضمنا-مستاجر-از-بازدید-منزل-توسط-مالک-ممانعت-و-اجازه-نداده-است-و-در-قولنامه-قید-شده-که-مستاجر-در-صورت-فروش-یا-اجاره-مجدد-باید-اجازه-بازدید-از-ملک-را-بدهد-به-ان-هم-اجازه-نداده-است.ضمنا-مستاجر-با-شکایت-علیه-موجر-و-پسرش-ادعا-کرده-مزاحم-وی-بوده-اند-و-همیشه-مزاحمت-ایجاد-کرده-اند-رسما-شر-خود-را-برای-باقی-ماندن-در-این-ملک-به-کار-گرفته-در-صورتیکه-موجر-در-ایران-نبوده.ضمنا-متوجه-شدیم-که-مستاجر-ادم-فاسدی-بوده-و-در-انجا-کارهای-ناشایست-انجام-میشده-منتها-برای-اثبات-،سند-مستدلی-نداشتیم-اقدامی-
نتوانستیم-بکنیم.حال-چه-باید-کرد-لطفا-راهنمایی-فرمایید.با-تشکر.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.