×

مستاجری داریم که 20 سال است در ملک ما حضور دارد و هیچ گونه مبلغی را در

مستاجری داریم که 20 سال است در ملک ما حضور دارد و هیچ گونه مبلغی را در ابتدا به عنوان سرقفلی یا ودیعه نداده است و تا ما کارشناس برای تعیین اجاره نیاوریم حاضر نیست بر مبلغ اجاره اضافه کند و همچنین در قرارداد وی ذکر شده است که حق واگذاری به غیر را ندارد و همچنین من یک خواهر بیوه دارم که بی سرپناه است و درخانه ای اجاره ای زندگی می کند و به کار سختی اشتغال دارد و دارای 2 فرزند است . در صورتی که ما بخواهیم که مستاجر ملک را تخلیه کند چگونه می توانیم این کار را کنیم لطفا این مسئله را تشریح کنید و بگویید چگونه می توان این کار را کرد و ایا می توان کاری کرد که به وی مبلغی تعلق نگیرد و یا کم تعلق بگیرد؟

مستاجری-داریم-که-20-سال-است-در-ملک-ما-حضور-دارد-و-هیچ-گونه-مبلغی-را-در-ابتدا-به-عنوان-سرقفلی-یا-ودیعه-نداده-است-و-تا-ما-کارشناس-برای-تعیین-اجاره-نیاوریم-حاضر-نیست-بر-مبلغ-اجاره-اضافه-کند-و-همچنین-در-قرارداد-وی-ذکر-شده-است-که-حق-واگذاری-به-غیر-را-ندارد-و-همچنین-من-یک-خواهر-بیوه-دارم-که-بی-سرپناه-است-و-درخانه-ای-اجاره-ای-زندگی-می-کند-و-به-کار-سختی-اشتغال-دارد-و-دارای-2-فرزند-است-.-در-صورتی-که-ما-بخواهیم-که-مستاجر-ملک-را-تخلیه-کند-چگونه-می-توانیم--این-کار-را-کنیم-لطفا-این-مسئله-را-تشریح-کنید-و-بگویید-چگونه-می-توان-این-کار-را-کرد-و-ایا-می-توان-کاری-کرد-که-به-وی-مبلغی-تعلق-نگیرد-و-یا-کم-تعلق-بگیرد؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.