×

با سلام من یک دسته چک با امضاء مشترک با یکی از دوستان بصورت مشترک داش

با سلام من یک دسته چک با امضاء مشترک با یکی از دوستان بصورت مشترک داشتم که چون فعالیت مشترک ماحدود 18سال پیش به پایان رسیده بود دیگر این دسته چک استفاده نمی شد ودر بایگانی شرکت قرار داشت ومتاسفانه مدتی قبل یکی از برگه های آن دسته چک بدون اطلاع مادارندگان امضاء مشترک به سرقت رفت ومبلغی روی چک درج گردید وامضا چک نیز یک امضا قلابی می باشد وبهمین صورت به بانک ارائه ودر حال حاضر به دادگستری ارائه گردید. حال با توجه به اینکه شاکی ادعان دارد که چک از طریق صاحبان امضاء مجاز به نامبرده پرداخت نشده وسارق اصلی که متن روی چک را نوشته وامضا قلابی نموده ازکشور خارج شده آیا اینجانبان ملزم به پرداخت وجه چک می باشیم. لطفا چنانچه راهکار قانونی جهت پیگیری موضوع ازطرف ما صاحبان امضاء مجاز وجود داردراهنمائی فرمائید. با سپاس فراوان

با-سلام--من-یک-دسته-چک-با-امضاء-مشترک-با-یکی-از-دوستان-بصورت-مشترک-داشتم-که-چون-فعالیت-مشترک-ماحدود-18سال-پیش-به-پایان-رسیده-بود-دیگر-این-دسته-چک-استفاده-نمی-شد-ودر-بایگانی-شرکت-قرار-داشت-ومتاسفانه-مدتی-قبل-یکی-از-برگه-های-آن-دسته-چک-بدون-اطلاع-مادارندگان-امضاء-مشترک-به-سرقت-رفت-ومبلغی-روی-چک-درج-گردید-وامضا-چک-نیز-یک-امضا-قلابی
می-باشد-وبهمین-صورت-به-بانک-ارائه-ودر-حال-حاضر-به-دادگستری-ارائه-گردید.
حال-با-توجه-به-اینکه-شاکی-ادعان-دارد-که-چک-از-طریق-صاحبان-امضاء-مجاز-به-نامبرده-پرداخت-نشده-وسارق-اصلی-که-متن-روی-چک-را-نوشته-وامضا-قلابی-نموده-ازکشور-خارج-شده-آیا-اینجانبان-ملزم-به-پرداخت-وجه-چک-می-باشیم.
لطفا-چنانچه-راهکار-قانونی-جهت-پیگیری-موضوع-ازطرف-ما-صاحبان-امضاء-مجاز-وجود-داردراهنمائی-فرمائید.

--------------------------------با-سپاس-فراوان
با سلام خیر به علت اینکه شما مدیون نبوده و امضا کننده ی چک نیز نبوده اید هیچ مبلغی را نباید پرداخت کنید و اما در مورد راهکار قانونی شما باید در خصوص چک فوق الذکر اعلام سرقت نموده و شکایتی در اینخصوص مطرح نمایید. موفق باشید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.