×

من یک ماشین معامله کردم با قولنامه ولی منصرف شدم و قرارشد قولنامه فسخ

من یک ماشین معامله کردم با قولنامه ولی منصرف شدم و قرارشد قولنامه فسخ شود و قبول کردنو بصورت کلامی فسخ شد و من پول رو برگردوندم و مدارک ماشین رو تحویل گرفتم ولی قولنامه رو گفتن که خودشون خط میزنن و بمن ندادن. سوال من اینه که آیا میتونن از قولنامه علیه بنده استفاده کنن با توجه به اینکه چکی که بمن داده بودن و در قولنامه نوشته بود رو برگردوندم و اصلا به بانک نبردم و وجه نقد رو نیز در بانک با فیش بانکی بهشون برگردوندم؟ ایا مشکلی ممکنه پیش بیاد؟

من-یک-ماشین-معامله-کردم-با-قولنامه-ولی-منصرف-شدم-و-قرارشد-قولنامه-فسخ-شود-و-قبول-کردنو-بصورت-کلامی-فسخ-شد-و-من-پول-رو-برگردوندم-و-مدارک-ماشین-رو-تحویل-گرفتم-ولی-قولنامه-رو-گفتن-که-خودشون-خط-میزنن-و-بمن-ندادن.
سوال-من-اینه-که-آیا-میتونن-از-قولنامه-علیه-بنده-استفاده-کنن-با-توجه-به-اینکه-چکی-که-بمن-داده-بودن-و-در-قولنامه-نوشته-بود-رو-برگردوندم-و-اصلا-به-بانک-نبردم-و-وجه-نقد-رو-نیز-در-بانک-با-فیش-بانکی-بهشون-برگردوندم؟-ایا-مشکلی-ممکنه-پیش-بیاد؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.