×

با سلام آپارتمانی در اول شهریورخریداری شد به مبلغ 1/5 میلیارد تومن و

با سلام آپارتمانی در اول شهریورخریداری شد به مبلغ 1/5 میلیارد تومن و مبایعه نامه به صورت سه دانگ و سه دانگ به نام من و همسرم مبلغ 700 میلون را نقدا پرداخت کردیم چون مستاجر داشت مالک گفت تا 30 مهر وقت داره وگفت برای اول مهر پول نیاز داره که قرار شد 600 میلون در اول مهر در محضر بدهیم وسند به نام ما شود و 200 میلیون را هم برای زمان تحویل ملک نوشته شده است در زمان تحویل 30 مهر(بدون ذکر خسارت در تحویل ملک) ما در بنگاه به صورت شفاهی گفتیم که 200 میلیون کسری داریم و باید خانه را رهن بدهیم ولی در قرارداد نیامده است ضمنا روزی 250 هزار تومان در صورت عدم حضور و عدم ایفای تعهدات هر یک از طرفین در مبایعه نامه نوشته شده و کافه خیارات به جز خیار تدلیس ساقط شده است با ملاحضه پایانکار کلی ساختمان و متراژ مندرج در سند تک برگی ملک زمانیکه به بانک مراجعه کردیم متوجه شدیم که تناقض دارد فروشنده قرار شد پایانکار آپارتمانی ملک را بگیرد که اقدام به اینکار ظاهرا کرده است ولی صورت مجلس تفکیکی ساختمان با متراژ مندرج در سند مطابقت دارد (تمام توافقات جهت اخذ گواهی آپارتمانی شفاهی میباشد )از محضر پرسیدیم گفت اگر با پایانکار ساختمانی مشکلی دارید باید پایانکار آپارتمانی بگیرد و روز محضر با چک بانکی بیایید اگر نگرفته بود انتقال سند را امضاء نکنید حال برای سندهم 200 میلیون کسر داریم که فروشنده گفت مانعی ندارد 10 الی 15 روز بعد از انتقال سند بدهید (البته به صورت چک که من از اول چک ندادم و ندارم ) از طرفی تا مستاجر تخلیه نکند امکان رهن دادن نیست و در 30مهر ماه نیز امکان رهن و پیدا کردن مستاجر وجود ندارد توافقی هم ننوشته که در ماه آخر میتوان ملک را به بنگاه سپرد تا رهن بدهد و بتوانیم 200 میلیون زمان تحویل را تهیه کنیم ناگفته نماند که بنگاهی و فروشنده چنان صحبت میکردند که مشکلی ندارد و همچی درست میشود مستاجر فعلی همکاری میکنه و......تماما شفاهی توضیحا اینکه هیچ چکی هم ندادم فقط مبلغ اولیه را نقدا دادم حال سوال این است که : 1- آیا اگر با صحبت کردن موارد درخواستی را در مبایعه نامه مکتوب نکرد ،میتوان اظهارنامه ای فرستاد که اولا باید گواهی پایانکار آپارتمانی بگیرد و دوما ابتدا ملک را تحویل دهد بعد زمان انتقال سند را مشخص کنیم تا قدری وقت برای جور کردن پول داشته باشیم؟ 2- اگر موارد درخواستی یعنی انتقال سند با گواهی پایانکار آپارتمانی و اول تحویل ملک و بعد زمان انتقال سند را به صورت دستی در قسمت توضیحات بنویسیم و فروشنده و خریداران و دو شاهد امضاء کنند بدون مهر بنگاه انگشت زده و امضاء کنند وجاهت قانونی دارد ؟ 3- اگر موارد بالا را نپذیرفت میتوانیم درخواست فسخ معامله را بدهیم ؟ 4-اگر روز محضر حاضر نشویم و عدم حضور بگیرد چون ملک را تحویل نداده چقدر طول میکشد تو چه حکمی صادر میشود و چقدر زیان میبینیم ؟ 5- در بدترین حالت شخصی گفت اگر راضی به همکاری نشد و موارد درخواستی را مکتوب نکرد، سهم 3 دانگ خود را از طریق بنگاه در همان مبایعه نامه به همسرتان واگذار کنید و اگر هم روز محضر همسرتان نیاید و فروشنده گواهی عدم حضور بگیرد و دادخواست الباقی ثمن و خسارت را از دادگاه بکند اولا زمان زیادی طول میکشد تا رسیدگی شود دوماچون چیزی به نام همسرتان نیست میتوانددرخواست اعسار بدهد و نهایتا فروشنده مجبور به فسخ میشود و 700 میلیون پرداختی اولیه برمیگردد و اگر خسارتی هم دادگاه در نظر بگیرد در بازار فعلی که ملک رو به پایین است سودش از زیانش بیشتر است این مطلب چقدر صحیح است ؟ با تشکر از شما که وقت با ارزشتان بی منت را در اختیار همه میگذارید

با-سلام-
آپارتمانی-در-اول-شهریورخریداری-شد-به-مبلغ-1/5-میلیارد-تومن-و-مبایعه-نامه-به-صورت-سه-دانگ-و-سه-دانگ-به-نام-من-و-همسرم--مبلغ-700-میلون-را-نقدا-پرداخت-کردیم-چون-مستاجر-داشت-مالک-گفت-تا-30-مهر-وقت-داره-وگفت-برای-اول-مهر-پول-نیاز-داره-که-قرار-شد-600-میلون-در-اول-مهر-در-محضر-بدهیم-وسند-به-نام-ما-شود-و-200-میلیون-را-هم-برای-زمان-تحویل-ملک-نوشته-شده-است-در-زمان-تحویل-30-مهر(بدون-ذکر-خسارت-در-تحویل-ملک)
ما-در-بنگاه-به-صورت-شفاهی-گفتیم-که-200-میلیون-کسری-داریم-و-باید-خانه-را-رهن-بدهیم-ولی-در-قرارداد-نیامده-است-
ضمنا-روزی-250-هزار-تومان-در-صورت-عدم-حضور-و-عدم-ایفای-تعهدات-هر-یک-از-طرفین-در-مبایعه-نامه-نوشته-شده-و-کافه-خیارات-به-جز-خیار-تدلیس-ساقط-شده-است-
با-ملاحضه-پایانکار-کلی-ساختمان-و-متراژ-مندرج-در-سند-تک-برگی-ملک-زمانیکه-به-بانک-مراجعه-کردیم-متوجه-شدیم-که-تناقض-دارد-فروشنده-قرار-شد-پایانکار-آپارتمانی-ملک-را-بگیرد-که-اقدام-به-اینکار-ظاهرا-کرده-است-ولی-صورت-مجلس-تفکیکی-ساختمان-با-متراژ-مندرج-در-سند-مطابقت-دارد-

(تمام-توافقات-جهت-اخذ-گواهی-آپارتمانی-شفاهی-میباشد-)از-محضر-پرسیدیم-گفت-اگر-با-پایانکار-ساختمانی-مشکلی-دارید-باید-پایانکار-آپارتمانی-بگیرد-و-روز-محضر-با-چک-بانکی-بیایید-اگر-نگرفته-بود-انتقال-سند-را-امضاء-نکنید

حال-برای-سندهم-200-میلیون-کسر-داریم-که-فروشنده-گفت-مانعی-ندارد-10-الی-15-روز-بعد-از-انتقال-سند-بدهید-(البته-به-صورت-چک-که-من-از-اول-چک-ندادم-و-ندارم-)-از-طرفی-تا-مستاجر-تخلیه-نکند-امکان-رهن-دادن-نیست-و-در-30مهر-ماه-نیز-امکان-رهن-و-پیدا-کردن-مستاجر-وجود-ندارد
توافقی-هم-ننوشته-که-در-ماه-آخر-میتوان-ملک-را-به-بنگاه-سپرد-تا-رهن-بدهد-و-بتوانیم-200-میلیون-زمان-تحویل-را-تهیه-کنیم-
ناگفته-نماند-که-بنگاهی-و-فروشنده-چنان-صحبت-میکردند-که-مشکلی-ندارد-و-همچی-درست-میشود-مستاجر-فعلی-همکاری-میکنه-و......تماما-شفاهی-
توضیحا-اینکه--هیچ-چکی-هم-ندادم-فقط-مبلغ-اولیه-را-نقدا-دادم
حال-سوال-این-است-که-:

1--آیا-اگر-با-صحبت-کردن--موارد-درخواستی-را-در-مبایعه-نامه-مکتوب-نکرد-،میتوان-اظهارنامه-ای-فرستاد-که-اولا-باید-گواهی-پایانکار-آپارتمانی-بگیرد-و-دوما-ابتدا-ملک-را-تحویل-دهد-بعد-زمان-انتقال-سند-را-مشخص-کنیم-تا-قدری-وقت-برای-جور-کردن-پول-داشته-باشیم؟
2--اگر-موارد-درخواستی-یعنی-انتقال-سند-با-گواهی-پایانکار-آپارتمانی-و-اول-تحویل-ملک-و-بعد-زمان-انتقال-سند--را-به-صورت-دستی-در-قسمت-توضیحات-بنویسیم-و--فروشنده-و-خریداران-و-دو-شاهد-امضاء-کنند-بدون-مهر-بنگاه--انگشت-زده-و-امضاء-کنند-وجاهت-قانونی-دارد-؟

3--اگر-موارد-بالا-را-نپذیرفت-میتوانیم-درخواست-فسخ-معامله-را-بدهیم-؟

4-اگر-روز-محضر-حاضر-نشویم-و-عدم-حضور-بگیرد-چون-ملک-را-تحویل-نداده-چقدر-طول-میکشد-تو-چه-حکمی-صادر-میشود-و-چقدر-زیان-میبینیم-؟

5--در-بدترین-حالت-شخصی-گفت-اگر-راضی-به-همکاری-نشد-و-موارد-درخواستی-را-مکتوب-نکرد،-سهم-3-دانگ-خود-را-از-طریق-بنگاه--در-همان-مبایعه-نامه-به-همسرتان-واگذار-کنید-و-اگر-هم-روز-محضر-همسرتان-نیاید-و-فروشنده-گواهی-عدم-حضور-بگیرد-و-دادخواست-الباقی-ثمن-و-خسارت-را-از-دادگاه-بکند--اولا-زمان-زیادی-طول-میکشد-تا-رسیدگی-شود-دوماچون-چیزی-به-نام-همسرتان-نیست-میتوانددرخواست-اعسار-بدهد-و-نهایتا-فروشنده-مجبور-به-فسخ-میشود-و-700-میلیون-پرداختی-اولیه-برمیگردد-و-اگر-خسارتی-هم-دادگاه-در-نظر-بگیرد-در-بازار-فعلی-که-ملک-رو-به-پایین-است-سودش-از-زیانش-بیشتر-است
این-مطلب-چقدر-صحیح-است-؟-
با-تشکر-از-شما-که-وقت-با-ارزشتان-بی-منت-را-در-اختیار-همه-میگذارید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.