×

باعرض درود بنده یک زمین روستایی دارم به مساحت215متر سند تک برگ شش دانگ

باعرض درود بنده یک زمین روستایی دارم به مساحت215متر سند تک برگ شش دانگ پشت سند نوشته حقوق ارتفاقی 124متر در حریم جاده ست من چه جوری میتونم زمین رو بفروشم و ایا اگر جاده احداث میشه پول زمین رو که تو طرح میتونم مطالبه کنم

باعرض-درود-بنده-یک-زمین-روستایی-دارم-به-مساحت215متر-سند-تک-برگ-شش-دانگ-پشت-سند-نوشته-حقوق-ارتفاقی-124متر-در-حریم-جاده-ست-من-چه-جوری-میتونم-زمین-رو-بفروشم-و-ایا-اگر-جاده-احداث-میشه-پول-زمین-رو-که-تو-طرح-میتونم-مطالبه-کنم
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.