×

با سلام و احترام یکی از همکاران بنده به دلیل حسادت های کاری، با ارائه

با سلام و احترام یکی از همکاران بنده به دلیل حسادت های کاری، با ارائه کپی از پیام های توهین آمیز و انتساب آ ن به بنده از من به هیات رسیدگی به تخلفات اداری شکایت کرد. متاسفانه با وجود اینکه ایشان مدرکی نداشت ولی به دلیل حمایت روسای اداره و اعمال نفوذ هیات رسیدگی به تخلفات اداری بنده را به سه ماه انفصال محکم کرد. با اینکه این شخص اظهار کرد که من اشتباه کرده ام و شکایت خود را پس می گیرم و رییس هیات تخلفات از من هم خواستند که طی نامه ای بنویسم که از این شخص رضایت گرفته ام اما ایشان قصد فریب بنده را داشته و از همین نامه بر علیه من استفاده کرده و رضایت شخص شاکی را هم از روی پرونده برداشتند. سپس بنده اعتراض خود را خطاب به هیات تجدید نظر نوشتم که باز هم رییس تخلفات اداری از ارسال اعتراض بنده به هیات تجدید نظر خودداری می کرد. پس از شش ماه پیگیری حاضر به ارسال اعتراض بنده شدند که در هیات تجدید نظر بنده تبرئه شدم ولی با وجود اینکه دو ماه از صدور حکم من می گذرد باز هم هیات رسیدگی به تخلفات از ارائه و اجرای حکم تبرئه من خودداری می کند. سوال من این است: ۱- آیا بنده می توانم از هیات رسیدگی به تخلفات به دلیل تبعیض و اعمال نفوذ شکایت کنم؟ ۲- آیا از آن شخص که به من تهمت زدند و بنده با مدارک قضائی ثابت کردم که ادعای ایشان دروغ بوده می توانم برای اعاده حیثیت به هیات رسیدگی به تخلفات اداری شکایت کنم؟

با-سلام-و-احترام-یکی-از-همکاران-بنده-به-دلیل-حسادت-های-کاری،-با-ارائه-کپی-از-پیام-های-توهین-آمیز-و-انتساب-آ-ن-به-بنده-از-من-به-هیات-رسیدگی-به-تخلفات-اداری-شکایت-کرد.-متاسفانه-با-وجود-اینکه-ایشان-مدرکی-نداشت-ولی-به-دلیل-حمایت-روسای-اداره-و-اعمال-نفوذ-هیات-رسیدگی-به-تخلفات-اداری-بنده-را-به-سه-ماه-انفصال-محکم-کرد.-با-اینکه-این-شخص-اظهار-کرد-که-من-اشتباه-کرده-ام-و-شکایت-خود-را-پس-می-گیرم-و-رییس-هیات-تخلفات-از-من-هم-خواستند-که-طی-نامه-ای-بنویسم-که-از-این-شخص-رضایت-گرفته-ام-اما-ایشان-قصد-فریب-بنده-را-داشته-و-از-همین-نامه-بر-علیه-من-استفاده-کرده-و-رضایت-شخص-شاکی-را-هم-از-روی-پرونده-برداشتند.-سپس-بنده-اعتراض-خود-را-خطاب-به-هیات-تجدید-نظر-نوشتم-که-باز-هم-رییس-تخلفات-اداری-از-ارسال-اعتراض-بنده-به-هیات-تجدید-نظر-خودداری-می-کرد.-پس-از-شش-ماه-پیگیری-حاضر-به-ارسال-اعتراض-بنده-شدند-که-در-هیات-تجدید-نظر-بنده-تبرئه-شدم-ولی-با-وجود-اینکه-دو-ماه-از-صدور-حکم-من-می-گذرد-باز-هم-هیات-رسیدگی-به-تخلفات-از-ارائه-و-اجرای-حکم-تبرئه-من-خودداری-می-کند.-سوال-من-این-است:-۱--آیا-بنده-می-توانم-از-هیات-رسیدگی-به-تخلفات-به-دلیل-تبعیض-و-اعمال-نفوذ-شکایت-کنم؟-۲--آیا-از-آن-شخص-که-به-من-تهمت-زدند-و-بنده-با-مدارک-قضائی-ثابت-کردم-که-ادعای-ایشان-دروغ-بوده-می-توانم-برای-اعاده-حیثیت-به-هیات-رسیدگی-به-تخلفات-اداری-شکایت-کنم؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.