×

با سلام و احترام و تشکر بابت پاسخ به سوالات همسرم از بنده بابت تهمت و

با سلام و احترام و تشکر بابت پاسخ به سوالات همسرم از بنده بابت تهمت و افترا و تهیه منزل مستقل و نفقه شکایت کرده و همه اتهامات و درخواستهای خودش رو در یک برگ دادخواست به شورای حل اختلاف ارائه کرده. با توجه به اینکه تهمت و افترا جنبه کیفری دارد و درخواست منزل مستقل و نفقه جنبه حقوقی، و با توجه به اینکه هر دو جنبه حقوقی و کیفری در یک شکایت مطرح شده، نتیجه این شکایت چه خواهد شد؟ آیا توسط شورا رای صادر میشه یا به دادسرا ارسال خواهد شد؟ در دادسرا نتیجه چه خواهد شد؟ با تشکر

با-سلام-و-احترام-و-تشکر-بابت-پاسخ-به-سوالات
همسرم-از-بنده-بابت-تهمت-و-افترا-و-تهیه-منزل-مستقل-و-نفقه-شکایت-کرده-و-همه-اتهامات-و-درخواستهای-خودش-رو-در-یک-برگ-دادخواست-به-شورای-حل-اختلاف-ارائه-کرده.-با-توجه-به-اینکه-تهمت-و-افترا-جنبه-کیفری-دارد-و-درخواست-منزل-مستقل-و-نفقه-جنبه-حقوقی،-و-با-توجه-به-اینکه-هر-دو-جنبه-حقوقی-و-کیفری-در-یک-شکایت-مطرح-شده،-نتیجه-این-شکایت-چه-خواهد-شد؟
آیا-توسط-شورا-رای-صادر-میشه-یا-به-دادسرا-ارسال-خواهد-شد؟-در-دادسرا-نتیجه-چه-خواهد-شد؟

با-تشکر
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.