×

با سلام حدود شش ماه پیش شخصی که جهت درمان همسر خود به کمک مالی نیاز د

با سلام حدود شش ماه پیش شخصی که جهت درمان همسر خود به کمک مالی نیاز داشت به من مراجعه کرد. در ابتدا من پس از بررسی مدارک پزشکی به او مبلغ 200 هزار تومان به صورت بلاعوض کمک کردم. در ادامه این فرد به دلیل مشکل مالی شدید و ضرورت ادامه ی درمان همسرش از من درخواست 1.5 میلیون تومان قرض کرد. من نیز با توجه به مدارک پزشکی و صحبت های وی تشحیص دادم که واقعاً مستحق است و به وی 1.5 میلیون به صورت قرض در چند مرحله به صورت کارت به کارت پرداخت کردم. وی قول داده بود که پس از دو هفته این مبالغ را به طور کامل به من بر می گرداند اما پس از گذشت دو هفته اظهار داشت که یک چک از کارفرمای خود در اختیار دارد و به دلیل پاس نشدن آن فعلاً نمی تواند قرض خود را ادا کند و درخواست یک ماه مهلت کرد. پس از یک ماه با وی تماس گرفتم و او با تکرار مشکل اشاره شده مجدداً یک ماه مهلت خواست. ولی بعد از گذشت این زمان به تماس ها و پیامک های من جواب نمی دهد. متاسفانه من مدرک خاصی نیز از این فرد نگرفتم و به او به اشتباه اعتماد کردم و تنها شماره کارت و شماره تلفن و رسید انتقال وجه ها به حساب او را در اختیار دارم. آیا می توانم جهت دریافت طلب خود اقدام قضایی انجام دهم؟ بانک رفاه (کارت شخص صادره از بانک رفاه است) اطلاعات هویتی یا آدرس این شخص را دارد و در چه صورت در اختیار من قرار می دهد؟ با تشکر

با-سلام
حدود-شش-ماه-پیش-شخصی-که-جهت-درمان-همسر-خود-به-کمک-مالی-نیاز-داشت-به-من-مراجعه-کرد.-در-ابتدا-من-پس-از-بررسی-مدارک-پزشکی-به-او-مبلغ-200-هزار-تومان-به-صورت-بلاعوض-کمک-کردم.-در-ادامه-این-فرد-به-دلیل-مشکل-مالی-شدید-و-ضرورت-ادامه-ی-درمان-همسرش-از-من-درخواست-1.5-میلیون-تومان-قرض-کرد.-من-نیز-با-توجه-به-مدارک-پزشکی-و-صحبت-های-وی-تشحیص-دادم-که-واقعاً-مستحق-است-و-به-وی-1.5-میلیون-به-صورت-قرض-در-چند-مرحله-به-صورت-کارت-به-کارت-پرداخت-کردم.-وی-قول-داده-بود-که-پس-از-دو-هفته-این-مبالغ-را-به-طور-کامل-به-من-بر-می-گرداند-اما-پس-از-گذشت-دو-هفته-اظهار-داشت-که-یک-چک-از-کارفرمای-خود-در-اختیار-دارد-و-به-دلیل-پاس-نشدن-آن-فعلاً-نمی-تواند-قرض-خود-را-ادا-کند-و-درخواست-یک-ماه-مهلت-کرد.-پس-از-یک-ماه-با-وی-تماس-گرفتم-و-او-با-تکرار-مشکل-اشاره-شده-مجدداً-یک-ماه-مهلت-خواست.-ولی-بعد-از-گذشت-این-زمان-به-تماس-ها-و-پیامک-های-من-جواب-نمی-دهد.-متاسفانه-من-مدرک-خاصی-نیز-از-این-فرد-نگرفتم-و-به-او-به-اشتباه-اعتماد-کردم-و-تنها-شماره-کارت-و-شماره-تلفن-و-رسید-انتقال-وجه-ها-به-حساب-او-را-در-اختیار-دارم.-آیا-می-توانم-جهت-دریافت-طلب-خود-اقدام-قضایی-انجام-دهم؟-بانک-رفاه-(کارت-شخص-صادره-از-بانک-رفاه-است)-اطلاعات-هویتی-یا-آدرس-این-شخص-را-دارد-و-در-چه-صورت-در-اختیار-من-قرار-می-دهد؟
با-تشکر

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.