×

با سلام یک قطعه زمین متعلق به 5 وارث بوده که37 سال قبل با اجازه بقیه

با سلام یک قطعه زمین متعلق به 5 وارث بوده که37 سال قبل با اجازه بقیه وراث، 2 وارث پسری هر کدام در گوشه ای از زمین خانه ای بنا نموده اند و هنوز قسمتی از زمین بلا استفاده مانده است تا اینکه 3 سال قبل تصمیم به تقسیم ماترک گرفته شده است و اکنون پرونده در دادگاه در مرحله کارشناسی جهت تقسیم می باشد. به تازگی یکی از وارثین زن درخواست اجرت المثل زمین مشاعی خود را به طرفیت فقط یکی از وارثین مردکه خانه بنا نموده، داده است. آیا درخواست اجرت المثل بر اساس موارد ذیل قابل بررسی می باشد : 1- با توجه به اینکه هنوز پرونده پیشین در جریان است و سهم خواهان در زمین مشاعی مشخص نیست. 2_ 37 سال پیش اجازه ساخت قسمتی از زمین به خوانده داده شده است.

با-سلام
یک-قطعه-زمین-متعلق-به-5-وارث-بوده-که37-سال-قبل-با-اجازه-بقیه-وراث،-2-وارث-پسری-هر-کدام-در-گوشه-ای-از-زمین-خانه-ای-بنا-نموده-اند-و-هنوز-قسمتی-از-زمین-بلا-استفاده-مانده-است-تا-اینکه-3-سال-قبل-تصمیم-به-تقسیم-ماترک-گرفته-شده-است-و-اکنون-پرونده-در-دادگاه-در-مرحله-کارشناسی-جهت-تقسیم-می-باشد.-به-تازگی-یکی-از-وارثین-زن-درخواست-اجرت-المثل-زمین-مشاعی-خود-را-به-طرفیت-فقط-یکی-از-وارثین-مردکه-خانه-بنا-نموده،-داده-است.-آیا-درخواست-اجرت-المثل-بر-اساس-موارد-ذیل-قابل-بررسی-می-باشد-:
1--با-توجه-به-اینکه-هنوز-پرونده-پیشین-در-جریان-است-و-سهم-خواهان-در-زمین-مشاعی-مشخص-نیست.
2_-37-سال-پیش-اجازه-ساخت-قسمتی-از-زمین-به-خوانده-داده-شده-است.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.