×

سلام من پرونده ای در شورای حل اختلاف 3 اصفهان با موضوع گزارش اصلاحی دا

سلام من پرونده ای در شورای حل اختلاف 3 اصفهان با موضوع گزارش اصلاحی دارم که منجر به صدور اجراییه شده است و چون در شیراز زندگی میکنم طرف معامله از اجرای احکام شورای حل اختلاف نیابت جلب مرا دریافت و در محل کارم مرا بازداشت کرد و پدر و مادر و همسرم را با ایجاد رعب و وحشت در زمانی که بازداشت بودم وادار به تعهدات سنگینی نموده اند حال سوال من اینستکه اولا برای درخواست ایطال گزارش اصلاحی از چه مسیری واز چه شهری باید اقدام کرد دوما برای قبول وکالت در محل از طریق شما میتوان اقدام کرد؟ مبلغ اولیه گزترش اصلاحی سیزده ملیارد ریال بوده است و مدت اقساط ان 4 ساله بوده که در گزارش اصلاحی دوم پانزده ملیارد ریال 15 ماهه شده است و 4 قسط یک ملیاردی ان نیز تا این ماه پرداخت شده است که با توجه به شرایط بد اقتصادی ادامه پرداخت برای من میسر نمیباشد لذا خواهشمندم من را در حل این معضل یاری بفرمایید

سلام-من-پرونده-ای-در-شورای-حل-اختلاف-3-اصفهان-با-موضوع-گزارش-اصلاحی-دارم-که-منجر-به-صدور-اجراییه-شده-است-و-چون-در-شیراز-زندگی-میکنم-طرف-معامله-از-اجرای-احکام--شورای-حل-اختلاف-نیابت-جلب-مرا-دریافت-و-در-محل-کارم-مرا-بازداشت-کرد-و-پدر-و-مادر-و-همسرم-را-با-ایجاد-رعب-و-وحشت-در-زمانی-که-بازداشت-بودم-وادار-به-تعهدات-سنگینی-نموده-اند-حال-سوال-من-اینستکه-اولا--برای-درخواست-ایطال-گزارش-اصلاحی-از-چه-مسیری-واز-چه-شهری-باید-اقدام-کرد-دوما-برای-قبول-وکالت-در-محل-از-طریق-شما-میتوان-اقدام-کرد؟-
مبلغ-اولیه-گزترش-اصلاحی-سیزده-ملیارد-ریال-بوده-است-و-مدت-اقساط-ان-4-ساله-بوده-که-در-گزارش-اصلاحی-دوم-پانزده-ملیارد-ریال-15-ماهه-شده-است-و-4-قسط-یک-ملیاردی-ان-نیز-تا-این-ماه-پرداخت-شده-است-که-با-توجه-به-شرایط-بد-اقتصادی-ادامه-پرداخت-برای-من-میسر-نمیباشد-لذا-خواهشمندم-من-را-در-حل-این-معضل-یاری-بفرمایید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.