×

با سلام. 3 سال پیش ما به یک مدیر باشگاه فوتبال تازه تاسیس برای شرکت دا

با سلام. 3 سال پیش ما به یک مدیر باشگاه فوتبال تازه تاسیس برای شرکت دادن برادرم در یک فستوال فوتبالی مبلغ سه میلیون تومان پرداخت کردیم. قرار شد اگر اون برنامه کنسل شد کل مبلغ عودت داده شود. در قبال اون مبلغ یک رسید با امضا خودش و مهر باشگاه به ما تحویل دادند که البته قسمت مربوط به مبلغ پر نشده است. با توجه به اینکه در حال حاضر آدرسی از اون شخص نداریم و اینکه مبلغی توی اون رسید نوشته نشده است چطور باید شکایتمان را تنظیم کنیم؟ آیا میشود در این شکایت بابت دیرکرد در پرداخت مبلغ و تورم، درخواست خسارت کرد؟ در ضمن بجز اون رسید مدرک مکتوب دیگری نداریم. با تشکر

با-سلام.-3-سال-پیش-ما-به-یک-مدیر-باشگاه-فوتبال-تازه-تاسیس-برای-شرکت-دادن-برادرم-در-یک-فستوال-فوتبالی-مبلغ-سه-میلیون-تومان-پرداخت-کردیم.-قرار-شد-اگر-اون-برنامه-کنسل-شد-کل-مبلغ-عودت-داده-شود.-در-قبال-اون-مبلغ-یک-رسید-با-امضا-خودش-و-مهر-باشگاه-به-ما-تحویل-دادند-که-البته-قسمت-مربوط-به-مبلغ-پر-نشده-است.-
با-توجه-به-اینکه-در-حال-حاضر-آدرسی-از-اون-شخص-نداریم-و-اینکه-مبلغی-توی-اون-رسید-نوشته-نشده-است-چطور-باید-شکایتمان-را-تنظیم-کنیم؟
آیا-میشود-در-این-شکایت-بابت-دیرکرد-در-پرداخت-مبلغ-و-تورم،-درخواست-خسارت-کرد؟
در-ضمن-بجز-اون-رسید-مدرک-مکتوب-دیگری-نداریم.
با-تشکر
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.