باسلام وعرض ادب محضرکارشناس محترم احتراما اینجانب بازنشسته ارتش می با

باسلام وعرض ادب محضرکارشناس محترم احتراما اینجانب بازنشسته ارتش می باشم- درسال 1372 طبق قرارداد یک قطعه زمین کشاورزی ملکی خودرا به اداره زمین شهری بموجب ده بند قرارداد فوق واگذار نمودم که بعداز انتقال رسمی وبعداز کسرمعابر وشوارع مطابق اصول وضوابط شهرسازی ازباقیمانده تفکیکی مقدار 2 پنجم سهم اینجانب و3 پنجم متعلق به اداره باشد ودر بند 8 نیز اشاره شده که زمین سهمی اینجانب با انتخاب خودم ودریکجا تحویلم گردد وضمنا اگر طرف دعوی افراد ثالث قرارگرفتم بعداز صدورحکم برمحکومیت بنده اداره زمین محکوم به را به معترض ثالث تحویل وازسهم 2 پنجم اینجانب کسرنماید ونیز طبق بند 4 اینجانب اعلام کردم که با کسی معامله ننموده ام - بعداز گذشت سالها که به اداره فوق مراجعه میکردم بودجه نیست ومهندس نیامده وتا مجوز اجرای طرح بیاد وتا کمیسیون تغییر کاربری ماده 5 جواب بدهد وغیر هر بار به بهانه های مختلف وصورگوناگون از واگذاری زمین امتناع داشت . اخیرا تحت پرونده حقوقی برای مطالبه سهم خویش دعوی مطرح کردم که دردادگاه مشخص شد که سهم حدنصاب اینجانب را به دونفر تحویل داده که دعوی علیه مالک اصلی فروشنده بمن حکم صادرشده واینجانب فاقد محکومیت وهیچ دخالتی ندارم - اما زمین بنامبردگان تحویل شده است . در محاسبه نیز بابت حق قدرالسهم شهرداری بمقدار 50./. درصد کسرنموده ودرباقیمانده سهم اینجانب کمتر از حق قانونی است وبصورت پراکنده ودریکجا واگذارنشده . چون نیاز به دعوی بعدی علیه تحویل گیرندگان دارم فعلا قبول کردم که هرچه بهرکس طبق حکم قطعی داده شده را قبول والباقی مانده را تحویل نمایند که طبق محاسبه 50 درصدی سهم اینجانب طبق حکم اخیر اعلام گردید که کمتراز میزان واقعی است با بدست اوردن رای شماره 950 هیات عمومی دیوانعدالت اداری که قدرالسهم شهرداری بابت معابروشوارع 75/43 ./. درصد مقرر است لذا معترضوبه دادگاه تجدیدنظر جهت افزایش سهم من ارسال شده است با عنایت به عرایض فوق ایا تخلفات ومعکوس عمل کردن درمحاسبه وغیر بعنوان خلف شرط محسوب میشود وایا عملکردزمین شهری میتواند مستند فسخ قرارداد قرارگیرد . توضیحا عرض کنم که زمین مورد معامله بصورت خام وساخته نشده وبدون هیچ خیابان کشی وکوچه درمحل موجود است فقط طبق مبایعه نامه 1353 وهمچنین وکالت نامه ثبتی ای که ازمالک وفروشنده داشتم سند بنام اداره منتقل کرده ام درصورت مثبت بودن ساکن کرمانشاه هستم وتقاضای معرفی وکیل را نیز مستدعی هستم . با نهایت تشکر وسپاس

باسلام-وعرض-ادب-محضرکارشناس-محترم
احتراما-اینجانب-بازنشسته-ارتش-می-باشم--درسال-1372-طبق-قرارداد-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-ملکی-خودرا-به-اداره-زمین-شهری-بموجب-ده-بند-قرارداد-فوق-واگذار-نمودم-که-بعداز-انتقال-رسمی-وبعداز-کسرمعابر-وشوارع-مطابق-اصول-وضوابط-شهرسازی-ازباقیمانده-تفکیکی-مقدار-2-پنجم--سهم-اینجانب-و3-پنجم-متعلق-به-اداره-باشد-ودر-بند-8-نیز-اشاره-شده-که-زمین-سهمی-اینجانب-با-انتخاب-خودم-ودریکجا-تحویلم-گردد-وضمنا-اگر-طرف-دعوی-افراد-ثالث-قرارگرفتم-بعداز-صدورحکم-برمحکومیت-بنده-اداره-زمین-محکوم-به-را-به-معترض-ثالث-تحویل-وازسهم-2-پنجم-اینجانب-کسرنماید-ونیز-طبق-بند-4-اینجانب-اعلام-کردم-که-با-کسی-معامله-ننموده-ام---بعداز-گذشت-سالها-که-به-اداره-فوق-مراجعه-میکردم-بودجه-نیست-ومهندس-نیامده-وتا-مجوز-اجرای-طرح-بیاد-وتا-کمیسیون-تغییر-کاربری-ماده-5-جواب-بدهد-وغیر-هر-بار-به-بهانه-های-مختلف-وصورگوناگون-از-واگذاری-زمین-امتناع-داشت-.-اخیرا-تحت-پرونده-حقوقی-برای-مطالبه-سهم-خویش-دعوی-مطرح-کردم-که-دردادگاه-مشخص-شد-که-سهم-حدنصاب-اینجانب-را-به-دونفر-تحویل-داده-که-دعوی-علیه-مالک-اصلی-فروشنده-بمن-حکم-صادرشده-واینجانب-فاقد-محکومیت-وهیچ-دخالتی-ندارم---اما-زمین-بنامبردگان-تحویل-شده-است-.-در-محاسبه-نیز-بابت-حق-قدرالسهم-شهرداری-بمقدار-50./.-درصد-کسرنموده-ودرباقیمانده-سهم-اینجانب-کمتر-از-حق-قانونی-است-وبصورت-پراکنده-ودریکجا-واگذارنشده-.-چون-نیاز-به-دعوی-بعدی-علیه-تحویل-گیرندگان-دارم-فعلا-قبول-کردم-که-هرچه-بهرکس-طبق-حکم-قطعی-داده-شده-را-قبول-والباقی-مانده-را-تحویل-نمایند-که-طبق-محاسبه-50-درصدی-سهم-اینجانب-طبق-حکم-اخیر-اعلام-گردید-که-کمتراز-میزان-واقعی-است-با-بدست-اوردن-رای-شماره-950-هیات-عمومی-دیوانعدالت-اداری-که-قدرالسهم-شهرداری-بابت-معابروشوارع-75/43-./.-درصد-مقرر-است-لذا-معترضوبه-دادگاه-تجدیدنظر-جهت-افزایش-سهم-من-ارسال-شده-است
با-عنایت-به-عرایض-فوق-ایا-تخلفات-ومعکوس-عمل-کردن-درمحاسبه-وغیر-بعنوان-خلف-شرط-محسوب-میشود-وایا-عملکردزمین-شهری-میتواند-مستند-فسخ-قرارداد-قرارگیرد-.-توضیحا-عرض-کنم-که-زمین-مورد-معامله-بصورت-خام-وساخته-نشده-وبدون-هیچ-خیابان-کشی-وکوچه-درمحل-موجود-است-فقط-طبق-مبایعه-نامه-1353-وهمچنین-وکالت-نامه-ثبتی-ای-که-ازمالک-وفروشنده-داشتم--سند-بنام-اداره-منتقل-کرده-ام--درصورت-مثبت-بودن-ساکن-کرمانشاه-هستم-وتقاضای-معرفی-وکیل-را-نیز-مستدعی-هستم--.-با-نهایت-تشکر-وسپاس

    

پست های مرتبط

با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر

سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند

مشاهده پاسخ کامل

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟

سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون

سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد

مشاهده پاسخ کامل

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر

سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.