×

با سلام.شانزده سال قبل یک قطعه زمین کشاورزی را بصورت قولنامه ای فروخته

با سلام.شانزده سال قبل یک قطعه زمین کشاورزی را بصورت قولنامه ای فروخته ایم.مساحت ملک به این صورت قید گردیده: «بمساحت تقریبی چهار هکتار». در سطر آخر توضیحات قولنامه نیز قید گردیده که «کم و زیاد مساحت به قیمت زمان عقد قرارداد محاسبه میشود» اخیراً به توصیه آشنایان پس از مراجعه کارشناس برای تعیین مساحت، متوجه شدیم که مساحت زمین بیش از پنج هکتار است. با توجه به اختلاف بسیار زیاد مساحت و همچنین با این احتمال که خریدار طی این سالها متوجه اختلاف مساحت شده و موضوع را عنوان ننموده است، آیا اقدام قضایی برای فسخ معامله و یا پرداخت ثمن الباقی زمین به قیمت روز نتیجه بخش می باشد یا خیر؟

با-سلام.شانزده-سال-قبل-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-را-بصورت-قولنامه-ای-فروخته-ایم.مساحت-ملک-به-این-صورت-قید-گردیده:-«بمساحت-تقریبی-چهار-هکتار».-در-سطر-آخر-توضیحات-قولنامه-نیز-قید-گردیده-که-«کم-و-زیاد-مساحت-به-قیمت-زمان-عقد-قرارداد-محاسبه-میشود»-اخیراً-به-توصیه-آشنایان-پس-از-مراجعه-کارشناس-برای-تعیین-مساحت،-متوجه-شدیم-که-مساحت-زمین-بیش-از-پنج-هکتار-است.-با-توجه-به-اختلاف-بسیار-زیاد-مساحت-و-همچنین-با-این-احتمال-که-خریدار-طی-این-سالها-متوجه-اختلاف-مساحت-شده-و-موضوع-را-عنوان-ننموده-است،-آیا-اقدام-قضایی-برای-فسخ-معامله-و-یا-پرداخت-ثمن-الباقی-زمین-به-قیمت-روز-نتیجه-بخش-می-باشد-یا-خیر؟
وکیل  سلام براساس متن قرارداد ظاهراً طرفین قبول نموده اند که در صورت وجود اضافه فقط مطالبه قیمت کنند و حق فسخ ندارند. وگرنه بموجب قانون مدنی در صورت کسری یا زیادی طرفین درصورت عدم توافق هر کس که متضرر می شود می تواند فسخ کند . مثلا در این مورد فروشنده می تواند فسخ کند ولی ظاهراً پذیرفته که فقط قیمت اضافه را به نرخ زمان معامله وصول کند

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.