×

با سلام و احترام شوهر خواهر بنده ، خواهر و دختر 4 ساله اش را در مورخ

با سلام و احترام شوهر خواهر بنده ، خواهر و دختر 4 ساله اش را در مورخ ۹۸/۰۹/۲۱ از منزل اخراج نموده و در نزد مرجع انتظامی و در مرحله بازپرسی صراحتا اقرار نموده که در قرار جلب به دادرسی و در متن قرار درج گردیده است پرونده بعد از ارسال به دادگاه به صورت غیابی به ۱۶ ماه حبس محکوم گردید و بعد از مرحله بازپرسی مبلغ ۵۰۰۰۰۰ تومان واریزی انجام داده بود بعد از محکومیت غیابی طی لایحه ای عنوان نموده بودند که مبلغ ۵۰۰۰۰۰ تومان واریزی انجام داده و مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰ تومان نیز در حضور شاهدان پرداخت دستی داشته که صحت ندارد و در مرحله واخواهی هم همان حکم قبلی تایید گردید و با اعتراض زوج با استناد به همان لایحه قبلی پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد که با توجه به اقرار زوج مبنی بر اخراج از منزل هفت ماه حبس قطعی شده است ولی مجددا اعاده دادرسی داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است لازم به ذکر است دادخواست تمکین نامبرده نیز به دلیل رفتار های نا متعادل رد شده با این اوصاف آیا اعاده دادرسی نتیجه ای دارد لازمه ما کاری انجام بدیم

با-سلام-و-احترام
شوهر-خواهر-بنده-،-خواهر-و--دختر-4-ساله-اش-را-در-مورخ-۹۸/۰۹/۲۱-از-منزل-اخراج-نموده-و-در-نزد-مرجع-انتظامی-و-در-مرحله-بازپرسی-صراحتا-اقرار-نموده-که-در-قرار-جلب-به-دادرسی-و-در-متن-قرار-درج-گردیده-است-پرونده-بعد-از-ارسال-به-دادگاه-به-صورت-غیابی-به-۱۶-ماه-حبس-محکوم-گردید-و-بعد-از-مرحله-بازپرسی-مبلغ-۵۰۰۰۰۰-تومان-واریزی-انجام-داده-بود-بعد-از-محکومیت-غیابی-طی-لایحه-ای-عنوان-نموده-بودند-که-مبلغ-۵۰۰۰۰۰-تومان-واریزی-انجام-داده-و-مبلغ-۲۷۰۰۰۰۰-تومان-نیز-در-حضور-شاهدان-پرداخت-دستی-داشته-که-صحت-ندارد-و-در-مرحله-واخواهی-هم-همان-حکم-قبلی-تایید-گردید-و-با-اعتراض-زوج-با-استناد-به-همان-لایحه-قبلی-پرونده-به-دادگاه-تجدید-نظر-ارجاع-شد-که-با-توجه-به-اقرار-زوج-مبنی-بر-اخراج-از-منزل-هفت-ماه-حبس-قطعی-شده-است-ولی-مجددا-اعاده-دادرسی-داده-و-پرونده-را-به-دیوان-عالی-کشور-ارسال-نموده-است-لازم-به-ذکر-است-دادخواست-تمکین-نامبرده-نیز-به-دلیل-رفتار-های-نا-متعادل-رد-شده-با-این-اوصاف-آیا-اعاده-دادرسی-نتیجه-ای-دارد-لازمه-ما-کاری-انجام-بدیم

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.