×

افراسیاب آپارتمانی را با سند عادی به حسن فروخته است . حسن همین آپارتما

افراسیاب آپارتمانی را با سند عادی به حسن فروخته است . حسن همین آپارتمان را با سند عادی به عباس فروخته است عباس هم این آپارتمان را با سند عادی به محمود فروخته است. اکنون پس از گذشت دو سال فروشندگان قبل ( که همگی کل ثمن ملک خود را دریافت کرده اند ) حاضر به همکاری جهت صدور سند مالکیت نمی باشند.زیرا این آپارتمان دارای ده میلیون بدهی به بانک می باشد. افراسیاب گفته است اگر ده میلیون تومان را عباس به بانک پرداخت نماید آپارتمان را به نام آخرین خریدار (محمود) سند صادر می نماید و سر انجام سند به نام محمود صادر گردید(البته با رداخت ده میلیون تومان که توسط عباس پرداخت ده بود. در صورتی که در تعهد حسن می باشد که ده میلیون تومان را باید پرداخت میکرده ولی عباس آن را پرداخت کرده است آیا کنون عباس می تواند بر علیه حسن اقامه دعوا کند؟ و طلب ده میلیون تومان پول پرداختی به بانک را از حسن در خواست کند؟ لطفاٌ در این مورد ما را راهنمایی بفرمایید.

افراسیاب-آپارتمانی-را-با-سند-عادی-به-حسن-فروخته-است-.-حسن-همین-آپارتمان-را-با-سند-عادی-به-عباس-فروخته-است-عباس-هم-این-آپارتمان-را-با-سند-عادی-به-محمود-فروخته-است.-اکنون-پس-از-گذشت-دو-سال--فروشندگان-قبل-(-که-همگی-کل-ثمن-ملک-خود-را-دریافت-کرده-اند-)-حاضر-به-همکاری-جهت-صدور-سند-مالکیت-نمی-باشند.زیرا-این-آپارتمان-دارای-ده-میلیون-بدهی-به-بانک-می-باشد.-افراسیاب-گفته-است-اگر-ده-میلیون-تومان-را-عباس-به-بانک-پرداخت-نماید-آپارتمان-را-به-نام-آخرین-خریدار-(محمود)-سند-صادر-می-نماید-و-سر-انجام-سند-به-نام-محمود-صادر-گردید(البته-با-رداخت-ده-میلیون-تومان-که-توسط-عباس-پرداخت-ده-بود.-در-صورتی-که-در-تعهد-حسن-می-باشد-که-ده-میلیون-تومان-را-باید-پرداخت-میکرده-ولی--عباس-آن-را-پرداخت-کرده-است--آیا-کنون-عباس-می-تواند-بر-علیه-حسن-اقامه-دعوا-کند؟-و-طلب-ده-میلیون-تومان-پول-پرداختی-به-بانک--را-از-حسن--در-خواست-کند؟-لطفاٌ-در-این-مورد-ما-را-راهنمایی-بفرمایید.
برای اقدام در مورد چنین پرونده ای برای مشاوره ، با ارائه ی مدارک کامل خود حضورا به یک وکیل دادگستری مراجعه نمایید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.