×

اگرشخص الف به شخص ب وکالت در طرح دادخواست خلع ید از یک واحد آپارتم

اگرشخص الف به شخص ب وکالت در طرح دادخواست خلع ید از یک واحد آپارتمان مشاعی با حق توکیل به غیر دهد و بعد از طرح دادخواست آپارتمان مذکور را به شخص ب انتقال دهد (بفروشد) تکلیف دادگاه چیست آیا شخص ب میتواند قائم مقام الف باشد و با توجه به منتفی شدن وکالت اول روند رسیدگی ادامه یابد با تشکر

اگرشخص-الف--به-شخص-ب---وکالت-در-طرح-دادخواست-خلع-ید-از--یک-واحد-آپارتمان-مشاعی-با-حق-توکیل-به-غیر-دهد-و-بعد-از-طرح-دادخواست-آپارتمان-مذکور-را-به-شخص-ب-انتقال-دهد-(بفروشد)-تکلیف-دادگاه-چیست-آیا-شخص-ب-میتواند-قائم-مقام-الف-باشد-و-با-توجه-به-منتفی-شدن-وکالت-اول-روند-رسیدگی-ادامه-یابد----------با-تشکر
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.