×

با سلام اگر زنی درایام عده که سه ماه است حامله بوده و سقط جنین کرده با

با سلام اگر زنی درایام عده که سه ماه است حامله بوده و سقط جنین کرده باشد بدون اطلاع شوهر و قسمتی از مهریه اش را هم گرفته باشد آیا شوهر او میتواند شکایت کند و سرنوشت زن چه میشود آیا محکومیت دارد و چگونه ایا میتواند طلاق بگیرد

با-سلام-اگر-زنی-درایام-عده-که-سه-ماه-است-حامله-بوده-و-سقط-جنین-کرده-باشد-بدون-اطلاع-شوهر-و-قسمتی-از-مهریه-اش-را-هم-گرفته-باشد-آیا-شوهر-او-میتواند-شکایت-کند-و-سرنوشت-زن-چه-میشود-آیا-محکومیت-دارد-و-چگونه-ایا-میتواند-طلاق-بگیرد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.