×

درخواست خسارت ایام عدم النفع با سلام رای بدوی دیوان عدالت مبنی بر

درخواست خسارت ایام عدم النفع با سلام رای بدوی دیوان عدالت مبنی بر ادامه مراحل استخدام را دریافت نموده ام و منتظر حکم قطعی هستم تا بتوانم پس از آن درخواست پرداخت خسارت حقوق و مزایا و سنوات ایام بلا تکلیفی (عدم النفع) را داشته باشم، آیا شاغل بودن من اکنون در کارگاه های خصوصی موجب عدم تعلق این خسارت به من‌ میشود؟ پس از دریافت حکم قطعی دیوان مبنی بر تصدیق تضییع حق استخدام من، آیا میتوانم با مراجعه به دادگاه عمومی تقاضای تعیین میزان خسارت و آنرا دریافت نمایم، یا اینکه مجدد باید به دیوان مراجعه کنم و حکم تضییع حقوق و مزایا را درخواست نمایم و سپس براساس آن به دادگاه عمومی مراجعه کنم که بسیار طولانی است؟ راهی برای کوتاه کردن این زمام انتظار دیوان هست؟ با تشکر از زحمات و وقتی که می گذارید.

درخواست-خسارت-ایام-عدم-النفع

با-سلام
رای-بدوی-دیوان-عدالت-مبنی-بر-ادامه-مراحل-استخدام-را-دریافت-نموده-ام-و-منتظر-حکم-قطعی-هستم-تا-بتوانم-پس-از-آن-درخواست-پرداخت-خسارت-حقوق-و-مزایا-و-سنوات-ایام-بلا-تکلیفی-(عدم-النفع)-را-داشته-باشم،-آیا-شاغل-بودن-من-اکنون-در-کارگاه-های-خصوصی-موجب-عدم-تعلق-این-خسارت-به-من‌-میشود؟

پس-از-دریافت-حکم-قطعی-دیوان-مبنی-بر-تصدیق-تضییع-حق-استخدام-من،-آیا-میتوانم-با-مراجعه-به-دادگاه-عمومی-تقاضای-تعیین-میزان-خسارت-و-آنرا-دریافت-نمایم،-یا-اینکه-مجدد-باید-به-دیوان-مراجعه-کنم-و-حکم-تضییع-حقوق-و-مزایا-را-درخواست-نمایم-و-سپس-براساس-آن-به-دادگاه-عمومی-مراجعه-کنم-که-بسیار-طولانی-است؟
راهی-برای-کوتاه-کردن-این-زمام-انتظار-دیوان-هست؟

با-تشکر-از-زحمات-و-وقتی-که-می-گذارید.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.