×

باسلام وعرض ادب بنده یک قطعه زمین از بنیاد مسکن خریدم در قرار دادواگذ

باسلام وعرض ادب بنده یک قطعه زمین از بنیاد مسکن خریدم در قرار دادواگذری ابعاد زمین مشخصه که یک طرف ان گذر ۸متری است وطرف دیگرزمین نوشته منتهی میشودبه حریم جاده پروانه هم گرفتم نوشته حریم جاده که بنده درب حیاطم را درحریم جاده باز کرده ام هم دهیار و هم بنیا دمسکن میگویندچون ما کوچه هشت متری برات گذاشته ایم درب حیاط خود را در حریم جاده بردار ما میخایم فضای سبز درست کنیم یا یک پلاک دیگه واگذار کنیم به یکی دیگه حالا سوالم اینه میتوانند درب حیاطم راببدند سپاسگزارم راهنمایی کنید

باسلام-وعرض-ادب
بنده-یک-قطعه-زمین-از-بنیاد-مسکن-خریدم-در-قرار-دادواگذری-ابعاد-زمین-مشخصه-که-یک-طرف-ان-گذر-۸متری-است-وطرف-دیگرزمین-نوشته--منتهی-میشودبه-حریم-جاده-پروانه-هم-گرفتم-نوشته-حریم-جاده-که-بنده-درب-حیاطم-را--درحریم-جاده-باز-کرده-ام-هم-دهیار-و-هم-بنیا-دمسکن-میگویندچون-ما-کوچه-هشت-متری-برات-گذاشته-ایم-درب-حیاط-خود-را-در-حریم-جاده-بردار-ما-میخایم-فضای-سبز-درست-کنیم-یا-یک-پلاک-دیگه-واگذار-کنیم-به-یکی-دیگه-حالا-سوالم-اینه-میتوانند-درب-حیاطم-راببدند-سپاسگزارم-راهنمایی-کنید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.