×

با سلام سالها قبل پدربنده زمین کشاورزی متعلق به خود را نزدیک شهر ما

با سلام سالها قبل پدربنده زمین کشاورزی متعلق به خود را نزدیک شهر مان ، با شخصی در قبل تحویل قطعه زمین متعلق به نامبرده در حضور تنی چند از معتمدان و شهود برابر نوشته و قولنامه ای معمولی معاوضه نموده بود ند لاکن بنا به اعتماد به کلام و اقرار جاری شده ، هیچ یک از طرفین نسبت به حضور در دفتر خانه رسمی جهت پیگیری مراحل قانونی اقدام نکرده بودند که متاسفانه در حال حاضر مشکلات عدیده ای را برای خانواده ی ما ایجاد کرده است بدین صورت که جهت پیگیری حقوقی بعضی از ادعاها و خواستهای سایر مالکان مجاور در مورد زمین کشاورزی تحت تصرف خویش ناشی از آن معاوضه صورت گرفته شده ، عملا به دلیل نداشتن سند مالکیت متقن حتی اصل و کپی قولنامه تهیه شده در آن زمان ، نمی توانیم در مقام یک مالک واقعی از حق تملک شرعی و واقعی خویش در مراجع رسمی مانند دادگاه استفاده کنیم چرا طبق اسناد موجود در اداره ثبت اسناد شهر محل زندگیمان مالک قانونی زمین تحت تصرف و کشت ما شخص طرف معامله پدرم است که متاسفانه در قید حیات نیستند و وراث وی نیز به دلیل اختلافات مالی بین خود، حاضر به انتقال سند به نام پدر اینجانب نیستند .لذا خواهشمند است راهنمایی بفرمایند با توجه به این که سند مالکیت زمین به ارث مانده از آن مرحوم به نام پدرم ثبت شده است آیا ما می توانیم جهت حل مشکل بدون داشتن قصد مالکیت واقعی بر زمین آنان، باارائه دادخواستی مبنی بر مالکیت آن زمین و تقاضای خلع ید آنها را مجبور به اجرای تعهد صورت گرفته بین پدرانمان کنیم که لازمه آن انتقال رسمی اسناد به نام طرفین است. و اصولا به صورت ریز و دقیق ،قانون چه راهی را در این باره پیش ما می گذارد .با ضروری دانستن ذکر این نکته که علیرغم ارزش 600میلون تومانی آن زمین که در اثر معاوضه و تعهد از مالکیت پدرم به خواست و رضایت نامبرده در سالهل قبل خارج شده ما تنها خواهان اجرای آن تعهد هستیم هر چند به ظاهر از دید دنیوی به ضرر ما باشد ممنون از لطف و محبت یاسر همرا

با-سلام-
سالها-قبل--پدربنده-زمین-کشاورزی-متعلق-به-خود-را--نزدیک-شهر-مان-،-با-شخصی--در-قبل-تحویل-قطعه-زمین-متعلق-به-نامبرده-در-حضور-تنی-چند-از-معتمدان-و-شهود-برابر-نوشته-و-قولنامه-ای-معمولی-معاوضه-نموده-بود-ند-لاکن-بنا-به-اعتماد-به-کلام-و-اقرار-جاری-شده-،-هیچ-یک-از-طرفین-نسبت-به-حضور-در-دفتر-خانه-رسمی-جهت-پیگیری-مراحل-قانونی-اقدام-نکرده-بودند-که--متاسفانه-در-حال-حاضر-مشکلات-عدیده-ای-را-برای-خانواده-ی--ما-ایجاد-کرده-است-بدین-صورت-که-جهت-پیگیری-حقوقی-بعضی-از-ادعاها-و-خواستهای-سایر-مالکان-مجاور-در-مورد-زمین-کشاورزی-تحت-تصرف-خویش-ناشی-از-آن-معاوضه-صورت-گرفته-شده-،-عملا-به-دلیل-نداشتن-سند-مالکیت-متقن-حتی-اصل-و-کپی-قولنامه-تهیه-شده-در-آن-زمان-،-نمی-توانیم-در-مقام-یک-مالک-واقعی-از-حق-تملک-شرعی-و-واقعی-خویش-در-مراجع-رسمی-مانند-دادگاه--استفاده-کنیم--چرا-طبق-اسناد-موجود-در-اداره-ثبت-اسناد-شهر-محل-زندگیمان-مالک-قانونی-زمین-تحت-تصرف-و-کشت-ما--شخص--طرف-معامله-پدرم-است-که-متاسفانه-در-قید-حیات-نیستند-و-وراث-وی-نیز-به-دلیل-اختلافات-مالی-بین-خود،-حاضر-به-انتقال-سند-به-نام-پدر-اینجانب-نیستند-.لذا-خواهشمند-است-راهنمایی-بفرمایند-با-توجه-به-این-که-سند--مالکیت-زمین-به-ارث-مانده-از-آن-مرحوم-به-نام-پدرم-ثبت-شده-است--آیا-ما-می-توانیم-جهت-حل-مشکل-بدون-داشتن--قصد-مالکیت-واقعی-بر-زمین-آنان،-باارائه-دادخواستی-مبنی-بر--مالکیت-آن-زمین-و-تقاضای-خلع-ید-آنها-را-مجبور-به-اجرای-تعهد-صورت-گرفته--بین-پدرانمان-کنیم-که-لازمه-آن-انتقال-رسمی-اسناد-به-نام--طرفین-است.-و-اصولا-به-صورت-ریز-و-دقیق-،قانون-چه-راهی-را-در-این-باره-پیش-ما-می-گذارد-.با-ضروری-دانستن-ذکر-این-نکته-که-علیرغم-ارزش-600میلون-تومانی-آن--زمین--که-در-اثر-معاوضه-و-تعهد-از-مالکیت-پدرم--به-خواست-و-رضایت-نامبرده-در-سالهل-قبل-خارج-شده-ما-تنها-خواهان--اجرای-آن-تعهد-هستیم-هر-چند-به-ظاهر-از-دید-دنیوی-به-ضرر-ما-باشد-
ممنون-از-لطف-و-محبت-
یاسر-همرا
وکیل  با عرض سلام و خسته نباشید در خصوص سوال شما باید عرض شود شما می توانید با تنظیم دادخواستی مبنی بر الزام وراث به حضور در دفتر خانه وتنظیم سند رسمی نظر به اینکه مورد معامله مال غیر منقول می باشد و در معاملات راجع به اموال غیر منقول ثبت معامله از تبعات قهری و قانونی عقد است به استناد مواد10و220و225قانون مدنی و198 قانون ایین دادرسی مدنی الزام نامبردگان را از دادگاه بخواهید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.