×

لیست بهترین وکلای ابطال معامله معارض ایران

لیست-بهترین-وکلای-ابطال-معامله-معارض-ایران

شناسه : 1494

هرگاه مالک، ملک یا مالی را به طور همزمان به چندین نفر بفروشد، گفته می‌شود معامله معارض صورت گرفته است. بنابراین در این گونه موارد فروشنده‌ معامله معارض انجام داده و خریدار نیز مالی که متعلق به شخص دیگری است را خریداری کرده که در اصطلاح به آن مال غیر می‌گویند؛ به عنوان مثال، یک شخص، ماشین یا خانه خود را به چند نفر می‌فروشد.

معامله معارض چیست؟

هرگاه مالک، ملک یا مالی را به طور همزمان به چندین نفر بفروشد، گفته می‌شود معامله معارض صورت گرفته است. بنابراین در این گونه موارد فروشنده‌ معامله معارض انجام داده و خریدار نیز مالی که متعلق به شخص دیگری است را خریداری کرده که در اصطلاح به آن مال غیر می‌گویند؛ به عنوان مثال، یک شخص، ماشین یا خانه خود را به چند نفر می‌فروشد.

باید در نظر داشت که در معامله معارض، اولین معامله قانونی و سایر معامله‌ ها غیرقانونی است. بی‌اعتباری معامله‌های بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب آن مال نبوده و بنابراین معامله‌ای که او انجام داده نیز اعتبار قانونی ندارد.

مفهوم اسناد مالکیت معارض چیست؟

اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت احراز شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند مالکیت معارض تلقی می شود.

به عبارت دیگر در مورد تعارض میان اسناد مالکیت، مطابق فرض اولیه قانون که در بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ بیان شده است، سندی که زودتر ثبت شده باشد تا زمانی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده باشد، علی الاصول معتبر تلقی می‌شود و سندی که پس از آن ثبت شده است، سند مالکیت ثبت موخر نامیده می شود و تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد، نامتعبر دانسته می شود.

تفاوت معامله معارض با انتقال مال غیر و کلاهبرداری

جرم معامله معارض از جهاتی به جرم انتقال مال غیر که از صور خاص کلاهبرداری است شباهت دارد اما این دو جرم مهم که حجم وسیعی از پرونده‌ها در دادسراها و دادگاه ها را تشکیل می‌دهد تفاوت هایی نیز دارند که شناسایی آن‌ها در تخصص وکیل ثبتی و وکیل کیفری است. مهمترین تفاوتی که جرم معامله معارض با انتقال مال غیر دارد این است که در معامله معارض، معامله اول به موجب سند عادی یا سند رسمی است اما در جرم انتقال مال غیر، معامله اول به موجب سند عادی یا سند رسمی است و معامله دوم باید به موجب سند عادی باشد.

مطلبی که همواره باید مورد توجه بگیرد این است که در معامله معارض، مجرم حتما بایستی مالک اولیه باشد، اما در جرم انتقال مال غیر شخص ثالت به عنوان مجرم، ملک دیگری را انتقال می‌دهد.

دعوای ابطال معامله معارض

برای ابطال معامله معارض اولین گام شکایت کیفری می باشد. چرا که معامله معارض جرم بوده و طبق ماده 238 قانون مجازات عمومی مرتکب، کلاهبردار محسوب می شود و قابل تعقیب و مجازات می باشد.

نحوه طرح دعوای ابطال معامله معارض در معاملات ملکی

ابطال معامله معارض در معاملات املاک دعوایی مالی است و در دادگاه محل وقوع ملک طرح می گردد. خواهان دعوا، دارنده سند عادی مقدم الصدور یا سندرسمی موخرالصدور می باشد. خوانده دعوا، دارنده سند مالکیت رسمی و فروشنده یا مالک سابق می باشد.در دعوای ابطال معامله معارض ممکن است چند خواسته مرتبط دریک دادخواست آورده شود. مانند:

•    ابطال سند رسمی ملک

•    ابطال وکالت نامه رسمی

•    ابطال مبایعه نامه

•    الزام به تنظیم سندرسمی

دعاوی فوق با توجه به مرتبط بودن می توانند همزمان در یک دادخواست طرح شوند.

لیست بهترین وکلای ابطال معامله معارض ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.