لیست بهترین وکلای ابطال نظریه هیئت حل اختلاف اداره ثبت ایران

لیست-بهترین-وکلای-ابطال-نظریه-هیئت-حل-اختلاف-اداره-ثبت-ایران

دادخواست ابطال رأی هیئت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت چیست؟

موارد ذیل با ارجاع رئیس ثبت به هیئت ماده ۲ (ماده ۱۴۸) اصلاحی در هیئت حل اختلاف مذکور مورد رسیدگی قرار می گیرد:

تعیین تکلیف املاکی که مالکان عرصه و اعیان از یکدیگر جدا باشد(بند ۳ ماده ۱۴۷)

تعیین وضعیت ثبتی املاکی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید. (بند ۴ ماده ۱۴۷)

تعیین وضعیت ثبتی املاکی که در مورد تصرف متصرفان آن‌ها اختلاف وجود دارد. (بند ۵ ماده ۱۴۷)

مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد. (بند ۶ ماده ۱۴۷)

حال کسی که رای هیئت مذکور به ضرر او صادر شده است می تواند دادخواست فوق را به دادگاه صالح تقدیم کند.

رسیدگی به این اعتراضات نیز در دادگاه، خارج از نوبت، خواهد بود. لازم به ذکر این‌گونه دعاوی باید به طرفیت کسی اقامه شود که رأی هیئت‌ حل‌ اختلاف به سود او صادر شده است.

مراجع صلاحیت دار جهت رسیدگی و اجرای ماده ۱۴۷

مراجع صلاحیت دار جهت رسیدگی و اجرای این قانون در قانون اصلاحی برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها و در صورت عدم وجود اختلافی بین طرفین و عدم نیاز به امعان و اعلان نظر قضایی (مطابق رای  وحدت رویه شماره ۵۵۱-۲۱/۱۲/۱۳۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور : ” ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه ۱۳۶۵ و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین، اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیئت های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند.  در نتیجه دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه می شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد.) دو مرجع مختلف برای این امر در نظر گرفته شده است: رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل و هیئت حل اختلاف.

دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص صالح به رسیدگی نیست. بدیهی است تا زمانی که سند ابطال نشود دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا از کسی پذیرفته نخواهد شد.

همچنین مفاد ماده 22و24 قانون ثبت نیز مانع از طرح دعوی متضرر نمی باشد چون ماده 22 ناظر به موقعی است که ثبت مطابق قانون صورت گرفته باشد.

شناسه : 1477
لیست بهترین وکلای ابطال نظریه هیئت حل اختلاف اداره ثبت ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.