لیست بهترین وکلای کمیسیون ماده 170 آیین نامه قانون ثبت ایران

لیست-بهترین-وکلای-کمیسیون-ماده-170-آیین-نامه-قانون-ثبت-ایران

ماده 170 آیین‌ نامه ثبت

همان طور که در ماده 170 آیین نامه آمده است، در اجرای بند (ح) ماده 17 و ماده 58 قانون، کمیسیونی مرکب از اعضاء ذیل تشکیل می شود:

1- رئیس اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت طرح های صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری حسب مورد

2- نماینده ای از جانب مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی

3- یک کارشناس یا متخصص که در صورت لزوم می تواند خارج از سازمان باشد.

با توجه به تبصره (1) ماده 170 آیین نامه، ریاست کمیسیون به عهده نماینده مدیر کل اداره مالکیت صنعتی قرار دارد.

تصمیم گیری در کمیسیون با توجه به تبصره 2 ماده فوق، با اکثریت آراء است. این تصمیمات برای مرجع ثبت لازم الاتباع است.

کارشناس رسیدگی کننده نمی تواند نسبت به همان موضوع در کمیسیون شرکت نماید. (تبصره 3)

کمیسیون دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که از بین کارشناسان و توسط مدیر کل اداره مالکیت صنعتی تعیین خواهد شد. (تبصره 4)

چنانچه حضور اعضاء کمیسیون مستلزم پرداخت حق الزحمه باشد، پس از تایید مدیر کل اداره مالکیت صنعتی از محل اعتبارات سازمان تامین و پرداخت خواهد شد. (تبصره 5)

این تصمیمات برای مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود. کارشناس رسیدگی کننده نمی تواند نسبت به همان موضوع در کمیسیون شرکت نماید.

کمیسیون دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که از بین کارشنسان و توسط مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی تعیین خواهد شد.

طبق ماده ۱۷۱ آیین نامه، رئیس کمیسیون، حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل جلسه، تاریخ تشکیل جلسه، ساعت و محل آن را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف و یا به نماینده قانونی آن ابلاغ خواهد کرد. این اشخاص می توانند در جلسه حضور پیدا کنند.

طبق ماده ۱۷۲، کمیسیون پس از رسیدگی، تصمیم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می نماید.

تصمیم کمیسیون از سوی مرجع ثبت به متقاضی یا به طرفین اختلاف ابلاغ شده و ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات و غیره است.

در این صورت معترض به تصمیم کمیسیون باید مبلغی را به شرح مذکور در جدول هزینه ها، به عنوان ودیعه در صندوق دادگستری گذاشته و رسید آن را ضمیمه دادخواست خود نماید.

از مبلغ مزبور در صورتی که معترض محکوم به بی حقی شود، خسارت طرف پرداخت شده و چنانچه طرف بیش از مبلغ مذکور خسارت دیده باشد، برای مازاد به دادگاه مذکور رجوع خواهد کرد.

شناسه : 1521
لیست بهترین وکلای کمیسیون ماده 170 آیین نامه قانون ثبت ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.