لیست بهترین وکلای الزام به فک رهن ایران

لیست-بهترین-وکلای-الزام-به-فک-رهن-ایران

الزام به فک رهن : تعریف و قوانین حقوقی

تعریف الزام به فک رهن

الزام به فک رهن سه حالت دارد:

حالت اول: در حالت اول ممکن است فردی ملک خود را در قبال اخذ وام یا بدهی در رهن قرار دهد. اگر فرد وام گیرنده همه بدهی های خود را پرداخت کرده و وام دهنده ملک او را از رهن خارج نکند، صاحب ملک می تواند با دادخواست الزام به فک رهن نسبت به بازپس گیری ملک خود اقدام نماید.

حالت دوم: در این حالت فرد، ملک خود را در رهن قرار می دهد و با یک قرارداد آن را به دیگری منتقل می کند. مالک متعهد می شود تا زمان تنظیم سند رسمی ملک را از حالت رهن خارج کند اما در موعد مقرر موفق به انجام تعهدات خود نمی شود. در چنین شرایطی خریدار می تواند با دادخواست الزام به فک رهن از فروشنده شکایت کند.

حالت سوم: اگر بر اساس یک قرارداد مشارکت در ساخت، ملک رهن بانک شود، سازنده موظف است نسبت به الزام به فک رهن اقدام کند.

دادگاه صالح و وکیل رسیدگی به دعاوی الزام به فک رهن

برای تنظیم دادخواست الزام به فک رهن و پیشبرد پرونده بر اساس مدارک در دسترس، لازم است از توصیه های یک وکیل ملکی معتبر بهره مند شوید.

دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی الزم به فک رهن نیز دادگاه محل ملک خواهد بود و پرونده در آن بررسی می شود.

 قوانین حقوقی الزام به فک رهن

اگر شخصی طی یک قرارداد، متعهد به فک رهن ملک شده باشد و با وجود اخذ حکم دادگاه امکان فک رهن فراهم نشود،  فسخ قرارداد جایز است. همچنین الزام به فک رهن باید به صورت صریح در دادخواست ذکر گردد و نمی توان از عناوینی همچون الزام به رفع موانع انتقال سند رسمی استفاده کرد.

توجه به این نکته الزامی است که وقتی ملک در رهن باشد، نمی توان الزام مالک به تنظیم سند رسمی آن ملک را خواستار شد. در این مورد بین قضات اختلاف نظر وجود دارد، برخی از قضات معتقدند که ابتدا باید دادخواست الزام به فک رهن تقدیم شود و سپس نسبت به الزام مالک نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام گردد اما برخی دیگر از قضات، نسبت به تقدیم همزمان الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی ایرادی وارد نمی کنند.

اگر شخصی نسبت به اصل در رهن بودن ملک، شکایت داشته باشد و معتقد باشد که سند رهنی به صورت قانونی تنظیم نگردیده است، باید دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح نماید و نیازی به طرح دادخواست فک رهن نیست. دادخواست الزام به فک رهن نسبت به ملکی که در بازداشت قرار دارد، مانعی ندارد و مغایر ماده ی 56 قانون اجرای احکام نیست.

از آنجا که طرف خواسته دعوی الزام به فک رهن، اخذ پایان کار و اخذ صورت مجلس تفکیکی همگی مقدمات تنظیم سند رسمی و دارای منشا واحد هستند، می توانند در یک دادخواست به صورت همزمان تقدیم گردند و مشکلی در این مورد وجود ندارد.

لازم به ذکر است چنانچه خریدار در قرارداد عادی تعهد به فک رهن از ملک کرده باشد، نمی‌تواند قبل از انجام این تعهد و فک رهن از ملک، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی توسط فروشنده را طرح نماید.

شناسه : 733
لیست بهترین وکلای الزام به فک رهن ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.