لیست بهترین وکلای مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ایران

لیست-بهترین-وکلای-مطالبه-سرقفلی-و-حق-کسب-و-پیشه-و-تجارت-ایران

قوانین مرتبط با مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

برخی تصور می کنند سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت یکسان است. درواقع از لحاظ قانون چنین نیست؛ سرقفلی مبلغی است که مستاجر علاوه بر اجاره ماهیانه برای اجاره محل به مالک پرداخت می کند.

حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که پس از گذشت زمان و زمانی که مستاجر در محل کسب به اعتبار و مشتری رسید به او تعلق می گیرد. خوب است بدانید حق کسب و پیشه و تجارت همواره از لحاظ شرعی مورد بحث قرار گرفته اما سرقفلی به دلیل اینکه در ازای پرداخت مبلغی به شخص تعلق می گیرد از لحاظ شرعی کاملا مجاز میباشد.

به طور کلی حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی هر دو پس از انعقاد قرارداد و توافق طرفین به وجود می آیند و در قرارداد و اجاره نامه مطرح می شوند. توصیه می شود در مورد بندهای قراردادهای اجاره نامه حتما با وکیل ملکی آگاه به قوانین مشورت شود.

با این حال ممکن است پس از مدتی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به اختلاف میان مالک و مستاجر منجر شود که حل این مسئله به کمک وکیل ملکی و در دادگاه صالح بر اساس قوانین امکان پذیر خواهد بود.

تفاوت های حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی

•    سرقفلی حقی است که در ازای پرداخت مبلغی مازاد بر اجاره ماهانه به مستاجر واگذار می شود اما حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که با مرور زمان و در ازای شهرت و افزایش مشتری های مستاجر به او تعلق می گیرد.

•    سرقفلی یک حق قطعی است و پس از پرداخت مبلغ معین به مستاجر واگذار خواهد شد، اما حق کسب و پیشه و تجارت ممکن است به وجود نیاید و یک حق قطعی نیست.

•    میزان حق سرقفلی بر اساس میزان مبلغ پرداخت شده مشخص است و اگر مالک از پرداخت آن امتناع کند مستاجر به کمک وکیل ملکی می تواند این حق را دریافت کند، اما میزان حق کسب و پیشه و تجارت مشخص نیست.

•    حق سرقفلی قابل انتقال و حق کسب و پیشه و تجارت غیر قابل انتقال است.

•    حق سرقفلی به هیچ عنوان از بین نمی رود اما حق کسب و پیشه و تجارت می تواند در صورت خطا و تخلف از مستاجر سلب شود.

•    در مورد میزان حق سرقفلی هیچ قانونی مطرح نیست و بر اساس نظر مالک این مبلغ به او پرداخت می شود. اما در مورد حق کسب و پیشه و تجارت پس از تشکیل پرونده توسط وکیل ملکی و دفاع از آن، دادگاه صالح رای و نظر نهایی را صادر خواهد کرد.

به ارث رسیدن سرقفلی

سرقفلی می تواند از طریق مستاجر به ورثه او به ارث برسد. اگر ورثه در فروش سرقفلی توافق نظر نداشته و یکی از آن ها تمایل به فروش سرقفلی داشته باشد باید به کمک وکیل ملکی و از طریق دادگاه برای فروش سهم خود اقدام کند.

شکایت انجام شده در مبلغ ملک و سرقفلی تاثیری نخواهد داشت و با تشکیل پرونده و دفاع از آن به کمک وکیل ملکی معتبر می توان مبلغی که به فروشنده تعلق میگیرد مشخص و دریافت کرد.

توقیف سرقفلی برای مهریه

اگر تاریخ فروش سرقفلی و شکایت برای مطالبه مهریه به هم نزدیک باشند، فروش سرقفلی یک فروش صوری برای امتناع از پرداخت مهریه در نظر گرفته می شود و به کمک وکیل خانواده می توان سرقفلی را برای دریافت مهریه توقیف کرد.

شناسه : 740
لیست بهترین وکلای مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.